Menu Close

8D07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

Білім беру саласы

8D072 Өндірістік және өңдеу салалары

Даярлау бағыты

D111 Тамақ өнімдерін өндіру

Білім беру бағдарламаларының тобы

БББ мақсаты

Тамақ өндірісі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулерге қатысуға және ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыруға қабілетті жоғары білікті ғылыми, ғылыми-педагогикалық және басқарушы кадрларды дайындау.

Қалыптасатын оқыту нәтижелері