Menu Close

Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары

Автоматтандыру және басқару

6B07103

Биотехнология

6B05101

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

6В06102

Мемлекеттік және жергілікті басқару

6В04103

Ақпараттық жүйелер

6В06101

Жеңіл өнеркәсіп машиналары және аппараттары

6В07107

Менеджмент

6В04102

Бағдарламалық инженерия

6В06103

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6В11102

Роботтар және робототехникалық жүйелер

6В07104

Стандарттау, сертификаттау және метрология

6В07501

Технологиялық машиналар және жабдықтар

6В07105

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

6В07204

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

6В07205

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

6B07202

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

6В07201

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6В08201

Есеп және аудит

6В04105

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6В07101

Тоңазытқыш машиналар және кондиционерлеу жүйелері

6В07106

Экология

6В05201

Экономика

6В04101

Тамақ өндірістерінің техникасы мен технологиясы

6B07207