Menu Close

Оқу процесі

АТУ-дағы оқу процесі алдыңғы қатарлы оқыту технологияларын қолдана отырып ұйымдастырылған және студенттерді оқытуға белсенді тартуды көздейді.

Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары

Қосымша білім беру бағдарламасы (minor)

Академиялық күнтізбе

Жұмысқа орналастыру

Оқу сабақтарының кестесі

Аралық аттестаттау кестесі

Қорытынды аттестаттау кестесі

Hero Study