ҚР Үкіметінің шешімдері

Білім беру қызметін лицензиялаудың кейбір мәселері туралы

Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы

Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын бекіту туралы

Негізгі жоғары оқу орындарында магистрлер мен докторанттарды мақсатты даярлау механизмін бекіту туралы

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің стандарттарын бекіту туралы

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдас тыру қағидаларын бекіту туралы

 

Білім туралы заң
«АТУ» АҚ Жарғысы