Институционалдық аккредиттеу

Білім беру ұйымының атауы Дайындау бағыты Аккредиттеу, агенттігі Ұзақтығы Куәлік
1
«Алматы технологиялық университеті» АҚ
Техникалық
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.01.2013-03.01.2018
03.01.2013 ж. № 0007 Сілтеме бойынша өту
2
«Алматы технологиялық университеті» АҚ
Техникалық
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.01.2018-03.01.2023
25.12.2017 ж. IA № 0084 Сілтеме бойынша өту

Халықаралық және ұлттық мамандандырылған аккредиттеу

Білім беру бағдарламалары Дайындау бағыты Аккредиттеу агенттігі Ұзақтығы Куәлік / сертификат
1
5В072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
28.06.2013-30.09.2017
15.07.2013 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
2
5В072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
29.09.2017-30.09.2024
22.10.2018 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
3
6М072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. № 0013/4 SA
Сілтеме бойынша өту
4
7М07261 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (1 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 - 16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
5
7М07201 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы (2 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
6
6D072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. № 0013/5 SA
Сілтеме бойынша өту
7
8D07201 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 - 16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
8
6В08201 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
6В082 - Мал шаруашылығы
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-27.05.2020
27.05.2019 ж. IS-А № 0024/1
Сілтеме бойынша өту
9
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
28.06.2013-30.09.2017
15.07.2013 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
10
5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
29.09.2017-30.09.2024
22.10.2018 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
11
6М072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/4
Сілтеме бойынша өту
12
7М07262 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (1 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
13
7М07202 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (2 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
14
6D072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/6
Сілтеме бойынша өту
15
8D07202 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
16
5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
28.06.2013-30.09.2017
15.07.2013 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
17
5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
29.09.2017-30.09.2024
22.10.2018 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
18
6М072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/3
Сілтеме бойынша өту
19
7М07264 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы (1 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
20 7М07204 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы (2 ж.) 7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN) 26.06.2020 -16.07.2021 Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
21
6D072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/5
Сілтеме бойынша өту
22
8D07204 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
23
5В073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
28.06.2013-30.09.2017
15.07.2013 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
24
5В073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
29.09.2017-30.09.2024
22.10.2018 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
25
6М073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/4
Сілтеме бойынша өту
26
7М07265 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы (1 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
27
7М07205 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы (2 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
28
6D073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/6
Сілтеме бойынша өту
29
8D07205 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
30
6М073600 - Азық-түлік емес заттар мен бұйымдардың қауіпсіздігі
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/4
Сілтеме бойынша өту
31
7М07266 - Азық-түлік емес заттар мен бұйымдардың қауіпсіздігі (1 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
32
7М07206 - Азық-түлік емес заттар мен бұйымдардың қауіпсіздігі (2 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
33
6D073600 - Азық-түлік емес заттар мен бұйымдардың қауіпсіздігі
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/6
Сілтеме бойынша өту
34
8D07206 - Азық-түлік емес заттар мен бұйымдардың қауіпсіздігі
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
26.06.2020 -16.07.2021
Аккредиттеу рәсімі туралы 26.06.2020 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
35
5В091200 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Қызмет көрсету
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі (АРТА)
20.05.2014-20.05.2019
21.05.2014 ж. № АВ0190
Сілтеме бойынша өту
36
6B11102 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
6В111 - Қызмет көрсету саласы
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
06.12.2019-16.01.2021
13.01.2020 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
Аккредиттеу рәсімі туралы 06.12.2019 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
37
6М091200 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
Қызмет көрсету
Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі (АРТА)
20.05.2014-20.05.2019
21.05.2014 ж. № АВ0191
Сілтеме бойынша өту
38
7М11162 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі (1 ж.)
7М111 - Қызмет көрсету саласы
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
06.12.2019-16.01.2021
13.01.2020 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту Аккредиттеу рәсімі туралы 06.12.2019 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
39
7М11102 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі (2 ж.)
7М111 - Қызмет көрсету саласы
Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN)
06.12.2019-16.01.2021
13.01.2020 ж. ASIIN сертификаты
Сілтеме бойынша өту
40 8D11102 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі 8D111 - Қызмет көрсету саласы Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары және математика саласындағы білім беру бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттігі (ASIIN) Аккредиттеу сатысында Аккредиттеу рәсімі туралы 06.12.2019 ж. шешім
Сілтеме бойынша өту
41
5В060800 - Экология
Жаратылыстану ғылымдары
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA-A № 0013/1
Сілтеме бойынша өту
42
6В05201 - Экология
6В052 - Қоршаған орта
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. № SA-A 0155/1
Сілтеме бойынша өту
43
5В070100 - Биотехнология
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA-A № 0013/1
Сілтеме бойынша өту
44
6В05101 - Биотехнология
6В051- Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. № SA-A 0155/1
Сілтеме бойынша өту
45
6М070100 - Биотехнология
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/3
Сілтеме бойынша өту
46
7М05101 – Биотехнология (2 ж.)
7М051 - Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA-A № 0155/3
Сілтеме бойынша өту
47
6D070100 - Биотехнология
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. E № 0001
Сілтеме бойынша өту
48
8D05101 - Биотехнология
8D051 - Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA-A № 0155/5
Сілтеме бойынша өту
49
5В073200 - Стандарттау, сертификаттау және метрология
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/2
Сілтеме бойынша өту
50
6В07501 - Стандарттау, сертификаттау және метрология
6В075 - Стандарттау, сертификаттау және метрология
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA-А № 0155/2
Сілтеме бойынша өту
51
6М073200 – Стандарттау және сертификаттау
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/4
Сілтеме бойынша өту
52
7М07501 - Стандарттау және сертификаттау (2 ж.)
7М075 - Стандарттау, сертификаттау және метрология
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA А № 0155/4
Сілтеме бойынша өту
53
6М073500 - Тағам қауіпсіздігі
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
Сілтеме бойынша өту
54
7М07203 - Тағам қауіпсіздігі (2 ж.)
7М072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA-А № 0155/4
Сілтеме бойынша өту
55
6D073500 - Тағам қауіпсіздігі
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/6
Сілтеме бойынша өту
56
8D07203 - Тағам қауіпсіздігі
8D072 - Өндірістік және өңдеу салалары
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA № 0155/5
Сілтеме бойынша өту
57
6М075000 - Метрология
Техникалық ғылымдар және технологиялар
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
03.06.2014-02.06.2019
09.06.2014 ж. SA № 0013/4
Сілтеме бойынша өту
58
7М07502 - Метрология (2 ж.)
7М075 - Стандарттау, сертификаттау және метрология
Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA)
27.05.2019-24.05.2024
27.05.2019 ж. SA-А № 0155/4
Сілтеме бойынша өту
59 5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы Техникалық ғылымдар және технологиялар Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (IQAA) 03.06.2014-02.06.2019 09.06.2014 ж. SA № 0013/2
Сілтеме бойынша өту
60
6В07101 - Химическая технология органических веществ
6В071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-А № 0155/2 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
61
6М072100 - Химическая технология органических веществ
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA № 0013/3 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
62
7М07101 - Химическая технология органических веществ (2 г.)
7М071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-A № 0155/3 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
63
5В072400 - Технологические машины и оборудование
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA № 0013/2 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
64
6В07105 - Технологические машины и оборудование
6В071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-А № 0155/2 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
65
6М072400 - Технологические машины и оборудование
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA № 0013/3 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
66
7М07105 - Технологические машины и оборудование (2 г.)
7М071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-А № 0155/4 от 27 мая 2019 г.
Перейти по ссылке
67
6D072400 - Технологические машины и оборудование
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
E № 0001 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
68
8D07105 - Технологические машины и оборудование
8D071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-А № 0155/5 от 27 мая 2019 г.
Перейти по ссылке
69
5В070200 - Автоматизация и управление
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA-A № 0013/1 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
70
6В07103 - Автоматизация и управление
6В071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
№ SA-A 0155/1 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
71
6М070200 - Автоматизация и управление
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
№ 0013/3 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
72
7М07103 - Автоматизация и управление (2 г.)
7М071 - Инженерия и инженерное дело
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-А № 0155/3 от 27 мая 2019 г.
Перейти по ссылке
73
5В070300 - Информационные системы
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA № 0013/2 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
74
6В06101 - Информационные системы
6В061 – Информационно-коммуникационные технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
№ SA-A 0155/1 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
74
6М070300 - Информационные системы
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA № 0013/3 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
75
7М06101 - Информационные системы (2 г.)
7М061 - Информационно-коммуникационные технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-A № 0155/3 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
76
5В070400 - Вычислительная техника и программное обеспечение
Технические науки и технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA № 0013/2 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
77
6В06102 - Вычислительная техника и программное обеспечение
6В061 – Информационно-коммуникационные технологии
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
27.05.2019-24.05.2024
SA-А № 0155/2 от 27.05.2019 г.
Перейти по ссылке
78
5В042100 - Дизайн
Искусство
Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (НАОКО)
03.06.2014-02.06.2019
SA-A № 0013/1 от 09.06.2014 г.
Перейти по ссылке
79
5В042100 - Дизайн
Искусство
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2147 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
80
5В050600 - Экономика
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0178 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
81
5В050600 - Экономика
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2137 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
82
6М050600 - Экономика
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0179 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
83
6М050600 - Экономика
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2138 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
84
6D050600 - Экономика
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2022
№ АВ 2139 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
85
5В050700 - Менеджмент
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0180 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
86
5В050700 - Менеджмент
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2144 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
87
6М050700 - Менеджмент
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0181 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
88 6М050700 - Менеджмент Социальные науки, экономика и бизнес Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР) 25.01.2019-24.01.2024 № АВ 2145 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
89
6D050700 - Менеджмент
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2022
№ АВ 2146 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
90
5В051000 - Государственное и местное управление
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0185 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
91
5В051000 - Государственное и местное управление
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2143 от 25.01.2019
Перейти по ссылке
92
5В050800 - Учет и аудит
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0182 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
93
5В050800 - Учет и аудит
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2140 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
94
5В050900 - Финансы
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0183 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
95
5В050900 - Финансы
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2141 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
96
6М050900 - Финансы
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0184 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
97
6М050900 - Финансы
Социальные науки, экономика и бизнес
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2142 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
98
5В090200 - Туризм
Услуги
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0186 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
99
5В090200 - Туризм
Услуги
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2148 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке
100
6М090200 - Туризм
Услуги
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
20.05.2014-20.05.2019
№ АВ0187 от 21.05.2014 г.
Перейти по ссылке
101
6М090200 - Туризм
Услуги
Независимое агентство аккредитации и рейтинга (НААР)
25.01.2019-24.01.2024
№ АВ 2149 от 25.01.2019 г.
Перейти по ссылке