Ғылым мен білім беруді дамыту – әлеуметтік-экономикалық жаңғырту, экономиканың бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу және Қазақстанның әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіруі үшін маңызды басым міндет болып табылады.

Елбасының, мемлекет көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050: Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» және «Қазақстандық жол – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауында заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдарын атап өтті.

Президенттің әлемнің дамыған 30 елінің бірі болу Стратегиясында ұсынған жоғары білім мен ғылым саласындағы алдағы жұмыстардың ұзақ мерзімді басымдықтары мыналар:

  • бітірушілерді жұмысқа орналастыруға көмектесудің тиімді жүйесін құру және еңбек ресурстарының ұтқырлығын көтеру, білімнің негізделген экономикасының принциптері бойынша Қазақстанның тұрақты дамуын қамтамасыз ету;
  • жетекші университеттерді академиялық және басқарушылық автономиямен қамтамасыз ету;
  • халықаралық сертификаттарды тапсыра отырып, инженерлік білім беру және қазіргі заманғы техникалық мамандықтарды дамыту;
  • халық шаруашылығының ағымдағы және болашақ қажеттіліктерін мамандарға барынша қанағаттандыру;
  • жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу қызметін дамыту: жоғары оқу орындарында қолданбалы және зерттеу бөлімдерін құру және дамыту;
  • жоғары академиялық жетістіктері бар студенттер мен студенттерге қолдау көрсетудің тиімді жүйесін құру.

Бұл міндеттерді тиімді шешу үшін мемлекет жоғары оқу орындарына барлық жағдайды жасап отыр: білім беру мен бизнес жүйесін интеграциялаудың жаңа тетігі сенімгерлік және қадағалау кеңестерін құру және корпоративтік басқарудың басқа да нысандары, білім беру және ғылым жүйесінің құқықтық базасы жаңартылып, жоғары оқу орындарының академиялық еркіндігі біртіндеп кеңейіп келеді және т.б.

Алматы технологиялық университетінің (бұдан ары – АТУ) қойылған міндеттерді сәтті түрде жүзеге асыру үшін заманауи және тиімді басқару жүйесі мен сапаны басқару, кредиттік технология және оқытушылар мен студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту, ПОҚ-ның ғылыми және инновациялық белсенділігі нәтижесін коммерцияландыру, заманауи инфрақұрылым, жаңа білім беру кадрларын даярлау және қайта даярлаудың тиімді жүйесі, бизнес секторымен тиімді байланыс, оқыту әдістерін жаңғырту, онлайн білім беру жүйесін белсенді дамыту және тиімді инновациялық оқыту әдістерін енгізу негізінде университеттің жаңа моделін құру керек.

Стратегиялық даму жоспары университет жұмысының негізгі бағыттарын айқындайды, бағдарларын қамтиды және АТУ-ЛН-5.3 / 5.4.1.-2012-27 «Сапа саласындағы стратегияны, саясатты және мақсаттарды әзірлеу» құжатталған рәсіміне сәйкес әзірленген. Университеттің стратегиялық жоспарының негізгі бағыттары мен көрсеткіштері Ғылыми кеңеспен 2020 жылға дейін анықталды және АТУ қызметкерлерінің назарына ұсынылды.