ИА 03.02.2010-03.01.2013.pdf

ASIIN 28.06.2013-30.09.2017
Сертификат ASIIN Ba Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы 2013-06-28
Сертификат ASIIN Ba Жеңіл өнеркәсіп бұйым. техн. және құраст.2013-06-28-3
Сертификат ASIIN Ba Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 2013-06-28
Сертификат ASIIN Ba Тоқыма материалдарының техн. және жобалануы 2013-06-28-1

IQAA МА 31 БББ 03.06.2014-02.06.2019
BA_5_012,421,608,701,702
BA_5_703,704,721,724,732
MAG_7_727,728,732,733,735,736,750
MAG_6_701,702,703,721,724,726
PhD_2_701, 724
PhD_4_728, 733,735,736
PhD_2_ 726, 727

АРТА СА 14 БББ 20.05.2014-20.05.2019

5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
5В050600 - Экономика
5В050700 - Менеджмент
5В050800 - Есеп және аудит
5В050900 - Қаржы
5В090200 - Туризм
5В090400 - Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету
5В091200 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
6M050600 - Экономика
6М050700 - Менеджмент
6М050900 -  Қаржы
6М090200 - Туризм
6М090400 -  Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету
6М091200 -  Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

ASIIN Сертификат ATУ Ba Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы 2018-09-28.pdf
ASIIN Сертификат ATУ Ba Жеңіл өнеркәсіп бұйым.техн. және құраст. 2018-09-28.pdf
ASIIN Сертификат ATУ Ba Тоқыма материал. техн. және жобалануы 2018-09-28.pdf
ASIIN Сертификат ATУ Ba Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 2018-09-28.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ma 6M050700 - Менеджмент.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі PhD 6D050700 - Менеджмент.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ва 5B050600 - Экономика.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ва 5B050800 - Есеп және аудит.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ма 6M090200 - Туризм.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ba 5B050900 - Қаржы.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ba 5B090200 - Туризм.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ma 6M050600 - Экономика.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ma 6M050900 - Қаржы.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі PhD 6D050600 - Экономика.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ва 5B050700 - Менеджмент.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ва 5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару.pdf
АРТА Аккредиттеу куәлігі Ва 5B042100 - Дизайн.pdf
IQAA МА Ma ТМЖ, СжС, Тағ.қауп., Метр.pdf
IQAA МА Ba Есеп.техн. және бағ. қам. ету, Орг.зат. хим. техн., ТМЖ, ССжМ.pdf
IQAA МА Ba Мал шаруаш. өнім. өнд. техн.pdf
IQAA МА Ba Эко, БТ, Авт.және басқ., Ақп.жүйел.pdf
IQAA МА PhD БТ, ТМЖ, Тағ.қауп.pdf
IQAA МА Ma БТ, Авт.және басқ., Ақп.жүйел., Орг.зат. хим. техн.pdf

Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік.pdf
ASIIN МА Ва Ма Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі.pdf

МA PhD 726, 727.pdf
МA PhD_728, 733,735,736,.pdf
МA MA__727,728,732,733,735,736,750.pdf
МA Ma_701,702,703,721,724,726.pdf
МА PhD_8D11102_Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі.pdf

 

ASIIN aккредиттеу рәсімі туралы шешім АТУ Кластер А, В - Ma 2020-07-13
ASIIN аккредиттеу рәсімі туралы шешім АТУ Кластер А, В - PhD 2020-07-13

ASIIN аккредиттеу рәсімі туралы шешім АТУ Кластер С - Ba, Ma Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі. 2020-01-13
ASIIN аккредиттеу рәсімі туралы шешім АТУ Кластер D - Ba, Ma Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі. 2020-01-13