Силлабусты құрастыруға арналған әдістемелік нұсқаулығы
Дуальді оқытуды ұйымдастыру ережесі

СМЖ АТУ Академиялық саясаты
СМЖ АТУ ПОҚ лауазымдарының біліктілік сипаттамалары

СМЖ білім беру қызметінің сапасын ішкі қамтамасыз ету саясаты
СМЖ АТУ Академиялық адалдық кодексі
АТУ негізінде Республикалық пәндік олимпиада туралы СМЖ ережесі
Білім беру бағдарламалары бойынша академиялық комитет және кіші комитеттер туралы СМЖ туралы ереже

Қолданбалы лицензия
Кәсіби тәжірибе бағдарламасын әзірлеу бойынша нұсқаулық 01.08.2018 ж.

Кафедра мен факультеттің жылдық есебін орындауға арналған әдістемелік нұсқау
28.08.2012ж. Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін қалыптастыру ережелері
ЭЛЕКТРЛІК ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫН ҚҰРУ

Диссертация (жоба) бойынша СМЖ ережесі
Плагиат туралы ереже 2017

Қарыз алу (плагиат) сомасы бойынша жазбаша жұмысты тексеру ережелері мен тәртібі

Элективті пәндер каталогы

6B07103 Автоматтандыру және басқару

6В02101 Дизайн

6В04101 Экономика

6В04102 Менеджмент

6В04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару

6В04105 Есеп және аудит

6В04106 Қаржы

6В05101 Биотехнология

6В05201 Экология

6В06101 Ақпараттық жүйелер

6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

6В06103 Бағдарламалық инженерия

6В07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

6В07104 Роботтар және робототехникалық жүйелер

6В07105 Технологиялық машиналар және жабдықтар

6В07106 Тоңазытқыш машиналар және кондиционерлеу жүйелері

6В07107 Жеңіл өнеркәсіп машиналары және аппараттары

6В07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

6В07202 Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы

6В07204 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

6В07205 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

6В07501 Стандарттау,сертификаттау және метрология

6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6В11101 Туризм

6В11102 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

6B04102 Менеджмент
6B04105 Есеп және аудит
6B07103 Автоматтандыру және басқару
6B07104 Роботтар және робототехникалық жүйелер
6B07105 Технологиялық машиналар және жабдықтар
6B07106 Тоңазытқыш машиналар және кондиционерлеу жүйелері
6B07107 Жеңіл өнеркәсіп машиналары мен аппараттары
6B07207 Тамақ өндірістерінің техникасы мен технологиясы
6В02101 Дизайн
6В04101 Экономика
6В04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару
6В04106 Қаржы
6В05101 Биотехнология
6В05201 Экология
6В06101 Ақпараттық жүйелер
6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
6В06103 Бағдарламалық инженерия
6В07101 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
6В07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
6В07202 Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы(сала бойынша)
6В07204 Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
6В07205 Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
6В07501 Стандарттау, сертификаттау және метрология (тағам өндірісі бойынша)
6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
6В11102 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
6В11101 - Туризм

5B050700 - Менеджмент
5B072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы
5В012000 - Кәсіптік оқыту
5В042100 - Дизайн
5В050600 - Экономика
5В050800 - Есеп және аудит
5В050900 - Қаржы
5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару
5В060800 - Экология
5В070100 - Биотехнология
5В070200 - Автоматтандыру және басқару
5В070300 - Ақпараттық жүйелер
5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
5В072400 - Технологиялық машиналар және жабдықтар
5В072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы
5В072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
5В072800 - Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы(сала бойынша)
5В073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)
5В073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
5В080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
5В091200 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
5B090200 - Туризм

5В012000 - Кәсіптік оқыту

5В042100 - Дизайн - Сән дизайны

5В042100-Дизайн - Графикалық дизайн

5В050600 - Экономика

5В050700 - Менеджмент

5В050800 - Есеп және аудит

5В050900 - Финансы

5В051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару

5В060800 - Экология

5В070100 - Биотехнология

5В070200 - Автоматтандыру және басқару

5В070300 - Ақпараттық жүйелер

5В070400 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

5В072100 - Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072400 - Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В072700 - Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072800 - Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

5В073200 - Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша); Стандарттау, сетификаттау және метрология

5В073300 - Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

5В080200 - Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

5В090200 - Туризм

5В090400 - Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету

5В091200 - Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі