Құрметті студенттер!

Босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау жалғастыруда. Өтініштер 2021 жылдың 18 қаңтарына дейін «Вакантты грант» жүйесі арқылы Виртуалды офис регистраторда (өтініш үлгісі «Вакантты грант» жүйесінде көрсетілген https://turniket.atu.kz/ ).

Білім беру бағдарламасының /Мамандықтың коды және атауы

Курс

Босаған білім гранттарының саны

(17.01.2021 ж.)

1.       

В057 – Ақпараттық технологиялар 

2

1

1

1

2.       

В091 – Туризм

2 о.ж.

1

3.       

В070 – Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

1

1

2 о.ж.

2

2

1

4.       

В064 – Механика және металл өңдеу

2

3

1

2

5.       

В063 – Электротехника және автоматтандыру

1

1

6.       

В068 – Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

1

2

2

2

7.       

В076-Стандарттау, сертификаттау және  метрология (сала бойынша)

1

1

8.       

5В091200 – Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі

3 о.ж

1

9.       

5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

3

5

10.  

5В072700 – Азық – түлік өнімдерінің технологиясы

3

1

11.  

5В070200 – Автоматтандыру және басқару

3

1

12.  

5В070100 – Биотехнология

3

1

13.  

5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

3

5

14.  

5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы 

3

1

15.  

5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) 

3

1

4

1

16.  

5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

4

3

17.  

5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

4

2

18.  

5B080200 – Мал шаруашылығы өнімдері өндіру технологиясы 

4

1

БАРЛЫҒЫ:

41

 

 

Құрметті студенттер!

Босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау жалғастыруда. Өтініштер 2021 жылдың 18 қаңтарына дейін «Вакантты грант» жүйесі арқылы Виртуалды офис регистраторда (өтініш үлгісі «Вакантты грант» жүйесінде көрсетілген https://turniket.atu.kz/ ).

Білім беру бағдарламасының /Мамандықтың коды және атауыКурс

Босаған білім гранттарының саны

(15.01.2021 ж.)

1.       В057 – Ақпараттық технологиялар 21
 11
2.       В091 – Туризм2 о.ж.1
3.       В070 – Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары2 о.ж.2
21
4.       В064 – Механика және металл өңдеу23
12
5.       В063 – Электротехника және автоматтандыру11
6.       Азық-түлік өнімдерінің өндірісі21
11
7.       5В091200 – Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі3 о.ж1
8.       5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)35
9.       5В072700 – Азық – түлік өнімдерінің технологиясы31
10.  5В070200 – Автоматтандыру және басқару31
11.  5В070100 – Биотехнология31
12.  5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы35
13.  5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы 31
14.  5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) 31
41
15.  5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы43
16.  5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)42
17.  5B080200 – Мал шаруашылығы өнімдері өндіру технологиясы 41
БАРЛЫҒЫ:35

Құрметті студенттер!

Босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау жалғастыруда. Өтініштер 2021 жылдың 20 қаңтарына дейін «Вакантты грант» жүйесі арқылы Виртуалды офис регистраторда (өтініш үлгісі «Вакантты грант» жүйесінде көрсетілген).

Білім беру бағдарламасының /Мамандықтың коды және атауыКурс

Босаған білім гранттарының саны

(04.12.2020 ж.)

1.       В057 – Ақпараттық технологиялар 21
11
2.       В091 – Туризм2 о.ж.1
3.       В070 – Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары2 о.ж.2
21
4.       В064 – Механика және металл өңдеу23
11
5.       В063 – Электротехника және автоматтандыру11
6.       Азық-түлік өнімдерінің өндірісі21
7.       5В091200 – Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі3 о.ж1
8.       5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)35
9.       5В072700 – Азық – түлік өнімдерінің технологиясы31
10.  5В070200 – Автоматтандыру және басқару31
11.  5В070100 – Биотехнология31
12.  5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы35
13.  5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы 31
14.  5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) 31
41
15.  5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы43
16.  5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)42
17.  5B080200 – Мал шаруашылығы өнімдері өндіру технологиясы 41
БАРЛЫҒЫ:35

 

Құрметті студенттер!

Босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау басталғанын хабарлаймыз. Өтініштер 2021 жылдың 20 қаңтарына дейін «Вакантты грант» жүйесі арқылы Виртуалды офис регистраторда (өтініш үлгісі «Вакантты грант» жүйесінде көрсетілген).

Білім беру бағдарламасының /Мамандықтың коды және атауыКурс

Босаған білім гранттарының саны

(22.10.2020 ж.)

1В057 – Ақпараттық технологиялар 21
2В091 – Туризм2 о.ж.1
3В070 – Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары2 о.ж.2
21
4В064 – Механика және металл өңдеу22
55В091200 – Мейрамхана ісі және мейрамхана бизнесі31
65В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)35
75В072700 – Азық – түлік өнімдерінің технологиясы31
85В070200 – Автоматтандыру және басқару31
95В070100 – Биотехнология31
105В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы35
115В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы мен жобалануы 31
125В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша) 31
135В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы43
145В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)42
155B080200 – Мал шаруашылығы өнімдері өндіру технологиясы 41
БАРЛЫҒЫ:29

Құрметті студенттер!

2020  жылдың 09 қаңтарына дейін босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдау жалғастыруда. Студенттердің өтініштерін тиісті деканаттар қабылдап жатыр.

Білім бағдарламасының /мамандықтың коды және атауы

Код и наименование образовательной программы/специальности

Курс

Босаған білім гранттарының саны

Количество вакантных грантов

(08.01.2020 г.)

1

5В012000 –Кәсіптік оқыту

5В012000 – Профессиональное обучение

41
2         5B070100 – Биотехнология 21
3         

5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072400 – Технологические машины и оборудование (по отраслям)

22
33
4         

5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В072600 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности

25
33
46
5         

5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072700 – Технология продовольственных продуктов

2 г.о1
21
6         

5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

5В072800 – Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

41
7         

5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы  және жобалануы

5В073300 – Технология и проектирование текстильных материалов

31
8         

6B07103 – Автоматтандыру және басқару

6B07103 – Автоматизация и управление

11
9         

6B07204 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

6B07204 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности

12
10     

6B08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6B08201 – Технология производства продуктов животноводства

12
11     

6В07201- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

6В07201 – Технология продовольственных продуктов

11
12     

6В07202 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

6В07202 – Технология перерабатывающих производств (по отраслям)

13
13     

6B06101 – Ақпараттық жүйелер 

6В06101 – Информационные системы

11

БАРЛЫҒЫ:

ВСЕГО:

35

2020  жылдың 09 қаңтарына дейін босаған мемлекеттік білім гранттарына конкурсқа қатысу үшін өтініш қабылдауды басталғанын хабарлаймыз. Студенттердің өтініштерін тиісті деканаттар қабылдайды.

Білім бағдарламасының /мамандықтың коды және атауыКурс

Босаған білім гранттарының саны


(12.12.2019
г.)

 5В012000 –Кәсіптік оқыту41
2.      5B070100 – Биотехнология 21
3.      5В072400 – Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)22
33
4.      5В072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы22
31
42
5.      5В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы2 г.о1
21
6.      5В072800 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)41
7.      5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы  және жобалануы31
8.      6B07103 – Автоматтандыру және басқару11
9.      6B07204 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы12
10.   6B08201 – Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы11
11.   6В07201- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы11
12.   6В07202 – Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)12
13.   6B06101 – Ақпараттық жүйелер 11
БАРЛЫҒЫ:22

2019 жылдың ақпан айынан бастап тамыз айына дейін оқу барысында түскен бос білім гранттарын алу конкурсына қатысуға өтінімдер қабылдануда. Өтінімдерді тиісті декандар қабылдайды. 

№ Мамандықтың / курстың коды және атауы / шығарылған білім беру гранттарының саны

5В070100-Биотехнология – 2 жыл – 5 г. гранттар;
5B070200-Автоматтандыру және басқару – 3 жыл -1 жыл грант;
5B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 2 – жыл – 4 жылға грант;
5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 2 Г. О. – 1 г. грант;
5B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 3-ші жыл – 4 – ші жыл грант;
5B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша) – 4 – ші жыл – 3 – ші жыл грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны – 2 – ші жыл – 7 грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны – 3 курс – 4 г. грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны-3 Г. О. – 1 г. грант;
5В072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны – 4 курс – 4 г. грант;
5В072700-Тамақ өнімдерінің технологиясы – 2 жыл – 4 жыл грант;
5В072700-Тамақ өнімдерінің технологиясы – 2, о – 3 г. грант;
5B072700-Тамақ технологиясы – 4 – жыл – 1 жыл грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) – 2-ші жыл – 4 г. грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) – 2 Г. О. – 1 г. грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша) – 3 – жыл – 1 грант;
5В072800-Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалары бойынша) – 4 курс – 1 грант;
5B073200-Стандарттау және сертификаттау – 2 G. O. – 1 G. grant;
5B073200-Стандарттау және сертификаттау – 4-жыл – 1 жыл грант;
5B073300-Тоқыма материалдарының технологиясы және дизайны – 4 жыл -1 жыл грант;
5В080200-Мал өнімдерін өндіру технологиясы – 3 КУРС – 1 г грант;
5B091200-Мейрамхана және қонақ үй бизнесі – 2 Ж.О. – 2 ж. грант.

Жалпы саны – 55

Бөлінген мемлекеттік білім гранттарына өтінімдер 2019 жылдың 05 шілдесіне дейін қабылданатыны туралы хабарлаймыз. Бос орындарға өтінімдерді қабылдау деканмен жүзеге асырылады.

№ Мамандықтың коды және атауы Курс шығарылған білім беру гранттарының саны 

Мамандықтың коды және атауыКурсШығарылған білім беру гранттарының саны  
15B070100-Биотехнология24 
25B070200-Автоматтандыру және басқару31 
35B072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар (салалар бойынша)24 
   2 г.о1
 33
 41
45В073300-Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалау41 
55B072600-Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және дизайны27 
   35
 3 г.о1
 43
65В072700 – Азық-түлік өнімдерінің технологиясы24 
   2 г.о2
75B072800-Өңдеу технологиясы (салалар бойынша)24 
   2 г.о1
 31
85B080200-Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы31 
955B091200-Мейрамхана және қонақ үй бизнес2 г.о2