Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ВО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ВО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ТиПО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 г.о. ТиПО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 2 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 г.о. ТиПО ДОТ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 г.о. ТиПО на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 3 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 4 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов 5 курса на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии для студентов РЭУ на первой акад.период

Расписание зимний экзаменационной сессии доп.изучение на первой акад.период

Ішкі нормативтік құжаттар

Қосымша оқытуды, жазғы семестрді ұйымдастыру және өткізу туралы ереже

Анықтама, еуропалық қосымша және телнұсқа беру тәртібі туралы ереже

АТУ білім алушыларын ауыстыру, қайта қабылдау және оқудан шығару ережесі

Студент кодексі

АТУ студенттерінің ар-намыс кодексі