Алматы технологиялық университетінің ғылыми-техникалық кеңесі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды (ҒЗТКЖ), сондай-ақ университеттің ұжымдары мен кафедраларының инновациялық жобаларын тиімді іске асыру мақсатында құрылған. АТУ Ғылыми-техникалық кеңесі өз қызметінде Жарғымен, Ректордың бұйрықтарын, Ғылыми кеңестің шешімдерін, сондай-ақ жоғары білім және ғылым саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

ҒТК мақсаттары:

  • университеттің ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің тиімділігін арттыру;
  • азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп, білім беру және ғылыми-өндірістік процестердің ғылыми қызметінің нәтижелерін пайдалану;
  • университеттің ғылыми-техникалық әлеуетін кеңінен қолдануға негізделген ғылымның өзекті мәселелерін шешуге университеттің ғылыми үлесін арттыру;
  • университеттің ғылыми-зерттеу бөлімдері мен ғылыми-зерттеу бөлімдерінің ғылыми және әлеуметтік-экономикалық мүдделерін барынша толық қанағаттандыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
  • дарынды жастарды ғылым мен инновация саласына тарту үшін жағдай жасау.

«АТУ» АҚ  ҒТК  құрамы

Алиев Б.А. – ф-м. ғ. д., доцент, ҒЗИ жөніндегі проректор, төраға;
Мухтарханова Р.Б. – т. ғ. к., доцент, ҰБ бастығы, төраға орынбасары;
Жаксылыкова Г.Н. – т. ғ. к., доцент, ТӨТФ деканы;
Сарттарова Л.Т.  –PhD, доцент, ДТжКТФ деканы;
Усупов С.С. – т.ғ.д., доцент, ИжАТФ деканы;

Абдраимова Д.Б. – PhD, ЭжБФ деканы;
Көшербаева Л.М. – х. ғ. к., ЖҚБ бастығы;
Изтаев А. – т. ғ. д., профессор, ЖМ ҒЗИ директоры;
Набиева Ж.С. – PhD, ТҚ ҒЗИ директоры;
Ганиева Г.А.– PhD, ЖӨМ ҒЗИ директоры;
Пронина Ю.Г. – PhD, АТУ жастар кеңесінің басшысы (хатшы).

 

Ғылыми бағыттардағы ҒТК бөлімі:

 

I бөлім. «Технология және азық-түлік қауіпсіздігі»

Жаксылыкова Г.Н. – т.ғ.к., доцент, ТӨТФ деканы, төраға;

Асқарбеков Е.Б. – PhD, НТжҚӨТ кафедрасының меңгерушісі;

Уажанова Р.У. – т.ғ.д., доцент, АТҚжҚ кафедрасының меңгерушісі;

Таева А.М. – т.ғ.к., доцент, ТӨТ кафедрасының меңгерушісі;

Абжанова Ш.А. – т.ғ.к., доцент, ТБТ кафедрасының меңгерушісі;

Диханбаева Ф.Т. – т.ғ.д., қауымд. Профессор, ТӨТ кафедрасының профессоры;

Набиева Ж.С. – PhD, ТҚ ҒЗИ директоры;

Изембаева А.К. – PhD, ТӨТФ декан орынбасары (хатшы).

 

II бөлім. «Жеңіл өнеркәсіп өнімдері мен тауарларының технологиясы, дизайны»

Сарттарова Л.Т.  –PhD, доцент, ДТжКТФ деканы, төраға;

Талғатбекова А.Ж. – т.ғ.к., ТмБТжК кафедрасының меңгерушісі;

Ералиева М.Ж. – т.ғ.к., «Дизайн» кафедрасының меңгерушісі;

Джуринская И.М. – PhD, ТӨТ кафедрасының меңгерушісі;

Ганиева Г.А.– PhD, ЖӨМ ҒЗИ директоры;
Рустемова А.О. – ТмБТжК кафедрасының лекторы;

Данадилова Ж.Е. – ТмБТжК кафедрасының лекторы  (хатшы).

 

III бөлім. «Технологиялық процестердің инженериясы»

Усупов С.С. – т.ғ.д., доцент, ИжАТФ деканы, төраға;

Медведков Е.Б. – техника ғылымдарының докторы, профессор, ҚОФ деканы;

Маликова Ф.У. – PhD, доцент, АТ кафедрасының меңгерушісі;

Тоғжанова Қ.О. – PhD, АжР кафедрасының меңгерушісі;

Шамбулов Е.Д. – ф.ғ.к., ӨНМжА кафедрасының меңгерушісі;

Цой А.П. – т.ғ.к., ӨНМжА кафедрасының доценті;

Соколов Д.Ю. – PhD, ӨНМжА кафедрасының доценті;

Ильясов Е.С. – магистр, ӨНМжА кафедрасының ассистенті (хатшы).

 

IV бөлім.  «Экономика және бизнес»

Абдраимова Д.Б. – PhD, ЭжБФ деканы, төраға;

Саханова Г.Б. – PhD, ЭжМ кафедрасының меңгерушісі;

Рузиева Е.А. – э.ғ.к., доцент, БЕжҚ кафедрасының меңгерушісі;

Дабылтаева Н.Е. – э.ғ.к., доцент, меңгеруші. TжСҚК кафедрасының меңгерушісі;

Бактгереева А.Т. – э.ғ.к., ЭжМ кафедрасының аға оқытушысы;

Чувашев С.Ю. – TжСҚК кафедрасының оқытушысы (хатшы).

 

V бөлім.  «Жаратылыстану ғылымдары саласындағы мәселелер»

Сүлейменова М.Ш. – х.ғ.к., доцент, ХХТжЭ кафедрасының меңгерушісі,  төрағасы;

Карыбаева Г.А. – ф-м.ғ.к., ЖМжФ кафедрасының меңгерушісі;

Мұсабеков О.У. – п.ғ.д., ЖМжФ кафедрасының профессоры;

Баймухаметов А.А. – ф-м.ғ.д., ЖМжФ кафедрасының профессоры;

Ахметова С.О. – т.ғ.к., ХХТжЭ кафедрасының қауымдаст. профессоры;

Бугубаева Г.О. – ч. ғ. к., ХХТжЭ кафедрасының сениор-дәріскері;

Таусарова Б.Р. – ч. ғ. д., ХХТжЭ кафедрасының профессоры;

Мусина З.М. – PhD, ХХТжЭ кафедрасының сениор-дәріскері (хатшы).

 

VI  бөлім.  «Қоғамдық-гуманитарлық, қоғамдық-саяси және педагогикалық ғылымдар саласындағы мәселелер»

Аухадиева З.Ж. – ф.ғ.к., доцент, МжШТ кафедрасының меңгерушісі, төраға;

Тукенова К.Т. – п.ғ.к., ӘГП кафедрасының меңгерушісі;

Исмаилова Р.Б. – п.ғ.к., ӘГП кафедрасының сениор-дәріскері;

Маликов Б.У. – PhD, ӘГД кафедрасының сениор- дәріскері;

Досекеева К.А. – т.ғ.к., ӘГП кафедрасының сениор-дәріскері;

Серікбаева Г.Ж. – ф.ғ.к., МжШТ кафедрасының сениор-дәріскері;

Бессчетнова Л.В. – п.ғ.к.,. МжШТ кафедрасының қауымд. профессоры;

Бадагулова Г.М. – ф.ғ.к.,  МжШТ кафедрасының қауымд. профессоры;

Миркенова Г.К. – МжШТ кафедрасының дәріскері (хатшы).