Пронина Юлия Геннадьевна

Жас ғалымдар кеңесінің төрағасы, PhD, жетекші патент зерттеушісі

Тел.: 293 53 17 (ішкі.208), +77770591865
E-mail: nauka.patent@atu.kz

Алматы технологиялық университетінің Жас ғалымдар кеңесі (ЖҒК)

бұл студенттердің, магистранттардың және университеттің кафедраларының қызметкерлерінің бастамашыл топтарын біріктіретін жас ғалымдар мен мамандардың ғылыми қоғамдастығы.

ЖҒК жас ғалымдарды біріктіру, олардың қызығушылықтарын білдіру, ғылым мен техниканы дамыту жұмыстарына жас ғалымдарды үгіттеу, жас ғалымдар жүргізетін ғылыми зерттеулердің тиімділігін қамтамасыз етуге көмектесу мақсатында құрылды.

Жас ғалымдар деп ҒЗЖ айналысатын, 40 жасқа толмаған оқытушылар, зерттеушілер, магистранттар және докторанттар саналады.

ЖҒК негізгі міндеттері:

  • ғылыми ұйымның ғылыми жастарының кәсіби өсуіне, жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерге белсенді қатысуына ықпал ету;
  • Кәсіби іс-әрекет пен әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларға қатысты ғылыми жастардың пікірін білдіре отырып, АТУ ҒТК, сондай-ақ мемлекеттік органдарда және қоғамдық ұйымдарда өкілетті орган ретінде әрекет етіп, ғылыми жастардың құқықтарын қорғау;
  • өзін-өзі қамтамасыз ету негізінде жастардың ғылыми-инновациялық орталықтарын құруға, сондай-ақ ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың басқа түрлеріне бастамашылық ету;
  • жас ғалымдардың өзекті ғылыми мәселелер мен бірінші кезектегі ғылыми міндеттерді шешу үшін күштерін біріктіру;
  • арнайы жасақталған іс-шаралар жүйесі арқылы жас ғалымдардың зерттеу жұмыстарын жандандыру;
  • жас ғалымдардың ғылыми жобаларға, ғылыми гранттарға, мектептерге, конкурстарға, бағдарламаларға, тағылымдамаларға қатысу нысандарын жетілдіру;
  • басқа ғылыми ұйымдардың, жоғары оқу орындарының ЖҒК-мен байланыс желісін қалыптастыру және кеңейту.

Жас ғалымдар кеңесінің мүшелері:

👩🏻‍🔬 Набиева Ж.С. – PhD докторы, Тамақ қауіпсіздігі ғылыми-зерттеу институтының директоры;
👩🏻‍🔬 Ганиева Г.А. – PhD докторы, Жеңіл өнеркәсіп мәселелерінің ғылыми-зерттеу институты директоры;
👩🏻‍🔬 Якияева М.А. – PhD докторы, қауымдастырылған профессор, Тамақтану технологиясы ғылыми-зерттеу институты директорының орынбасары;
👩🏻‍🔬 Матибаева А.И. – т.ғ.к., «Тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының қауымдастырылған профессоры;
👩🏻‍🔬 Оразалина Д.К. – СжАБ бастығы;
👩🏻‍🔬 Хамзина Ж.Б. – магистр, ақпараттық қамтамасыз ету және патенттік зерттеулер бөлімінің бастығы;
👩🏻‍🔬 Шинтасова С.М. – PhD докторы,»Нан өнімдері және қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы» кафедрасының сениор-лекторы;
👨🏻‍🔬 Соколов Д.Ю. – PhD докторы, «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының қауымдастырылған профессоры;
👩🏻‍🔬 Дүйсенбиева К. – PhD докторы, «Тоқыма өндірісі технологиясы» кафедрасының сениор-лекторы;
👨🏻‍🔬 Самадун А.И. – магистр, Азық-түлік өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау жөніндегі ғылыми-зерттеу зертханасының меңгерушісі;
👩🏻‍🔬 Асанова А.Н. – магистр, «Тоқыма өндірісі технологиясы» кафедрасының дәріскері;
👩🏻‍🔬 Құрманбаева И.Н. – магистр, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының ассистенті;
👩🏻‍🔬 Серікбаева А.Н. – магистр, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының дәріскері;
👩🏻‍🔬 Ибраимова С.Е. – магистр, «Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының дәріскері;
👨🏻‍🔬 Мамыраев М. Н. – АТУ 2-курс PhD докторанты;
👨🏻‍🔬 Базарбаев Б.П. – магистр, «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының ассистенті;
👨🏻‍🔬 Ғылымұлы С. – магистр, «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының дәріскері;
👨🏻‍🔬 Чувашев С.Ю. – магистр, «Туризм және сервистік қызмет көрсету» кафедрасының лекторы;
👩🏻‍🔬 Оразбекова Г.Е. – жаратылыстану ғылымдарының магистрі, «Тағам қауіпсіздігі» аккредиттелген сынақ зертханасының бактериологы;
👩🏻‍🔬 Данадилова Ж.Е. – магистр, «Бұйым және тауар технологиясы мен құрастырылуы» кафедрасының дәріскері.