№ AP08955357 «Қантты пайдаланбай ұннан жасалған композитті қоспалардан нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді алудың жоғары тиімді технологиясын әзірлеу»

Реферат

Соңғы уақытта қалдықсыз тамақ өнімдерін өндіру технологияларына көп көңіл бөлінуде. Қант қызылшасын өңдеуде шикізат тек 15-30 % пайдаланылады, қалғаны қалдықтарда қалады. Бұл қалдықтардың белгілі-бір бөлігі мал азығын өндіруде қайталама шикізат ретінде қолданылады. Бірақ олар сақтау кезінде тұрақсыз, тез қышқылданады, ашиды, құнды компоненттерін жоғалтады және қоршаған ортаны ластайды.

 

Осыған байланысты қант қызылшасының құрғақ ұнтақтарын қолдану өзекті болып табылады. Нан-тоқаш және ұннан жасалған кондитерлік өнімдердің ассортименті пайдалы, дәрумені бар бұршақ, үрмебұршақ және басқалары сияқты бұршақты дақылдардан алынған композитті ұнмен байытылады.

Жобаның мақсатыСапасын, пайдалы қасиеттерін жақсарту, өндіріс процесін төмендету, еңбек өнімділігін арттыру және наубайхана мен кондитерлік кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін жоғарылату мақсатында кептірілген қант қызылшасының ұнтағы және бұршақ дақылдарынан жасалған композитті қоспаларды қолданып нан-тоқаш және ұнды кондитер өнімдерінің инновациялық тиімді технологиясын жасау
Күтілетін және жеткен жетістіктерБұршақ тұқымдас дақылдардың композитті ұнынан нан-тоқаш және кондитерлік өнімдердің ассортиментін алу технологиясы жасалды, бұл қантты рецепттен шығаруға, өндіріс процесінің ұзақтығын қысқартуға, дайын өнімнің сапасын жақсартуға, еңбек өнімділігін арттыруға және нан-кондитерлік кәсіпорындардың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін арттыруға мүмкіндік береді. Жоба нәтижесінде келесілер дайындалды және жарияланды: – Web of Science дерекқорындағы 1 (бірінші), 2 (екінші) немесе 3 (үшінші) квартилдерге енгізілген және (немесе) Scopus мәліметтер базасында CiteScore 50 (елу) процентильге ие кем дегенде 1 (бір) мақала немесе рецензияланған ғылыми басылымдағы шолулар; – нөлдік емес импакт-факторы бар шетелдік және (немесе) отандық (БжҒССБК ұсынған)басылымдағы кемінде 1 (бір) мақала. Барлық жоспарланған тапсырмалар орындалды.

 

Орындаушылар туралы ақпарат:

 

1Ғылыми жетекші

Мулдабекова Баян Жаксылыковна
(bayan_10.04@mail.ru)

https://is.ncste.kz/profile/23259

Author ID в Scopus 56031648500
ORCID ID 0000-0003-1848-4288

2Жауапты орындаушы

Якияева Мадина Асатуллаевна yamadina88@mail.ru
https://is.ncste.kz/profile/15779

Author ID в Scopus 57191979219

Researcher ID Web of Science AAL-7432-2020

ORCID ID 0000-0002-8564-2912

Researcher ID in Publons  AAL-7432-2020

3ОрындаушыТунгышбаева Улбала Облбековна
ulbala_84@mail.ru
4ОрындаушыСуймбаева Салтанат Маликовна
saltanat_suimbayeva@mail.ru
5ОрындаушыӘбдібек Алина Әділханқызы
alina.abdibek@mail.ru

 

Публикациялар тізімі

 

Мулдабекова Баян Жаксылыковна

 • Искакова Г.К., Мулдабекова Б.Ж., Умирзакова Г.А. Полидисперсті сұлы ұнын қолданып макарон өнімдерін өндіру. ҚазҰТУ ХАБАРШЫСЫ, Аграрлық ғылымдар сериясы, №5, 2016 ж., б.83-88
 • Искакова Г.К., Мулдабекова Б.Ж., Умирзакова Г.А. Макарон өнімдерінің сапасына наноқұрылымды ноқат ұнының әсері. «АТУ Хабаршысы», №3 (112), 2016 ж., б.40-45.
 • Өтегенова А.Б., Мулдабекова Б.Ж., Атыханова М. Ұнды кондитер өндірісінде қонақ жүгері ұнын қолданудың келешегі. Ж. «Известия Национальной академии наук РК».-2015.-№3. – С.52-56
 • Искакова Г.К., Мулдабекова Б.Ж., Жилкайдаров А. Исследование качества новых сортов мягкой и твердой пшеницы Казахстана урожая 2014 года. Ж. «Вестник КазНТУ». – 2015. – №3. – С. 230-233.
 • Искакова Г.К., Умирзакова Г.А., Мулдабекова Б.Ж. INFLUENCE OF THE NANOSTRUCTURED CHICKPEA FLOUR ON QUALITY OF PASTAS. Вестник Алматинского технологического университета. 2016. № 3. С. 40-45.
 • Бек Р.Б., Мулдабекова Б.Ж. ҰНДЫ КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІН МИНЕРАЛДЫҚ ЗАТТАРМЕН БАЙЫТУ. Вестник Алматинского технологического университета. 2017. № 2. С. 26-30.
 • Рахымбаева М., Усембаева Ж.К., Искакова Г.К., Кизатова М.Ж., Мулдабекова Б.Ж. АСБҰРШАҚ ҰНЫМЕН ИОНДАЛҒАН СУДЫ ҚОЛДАНЫП НАННЫҢ ТҮРЛЕРІН КЕҢЕЙТУ. Вестник Алматинского технологического университета. 2018. № 2. С. 58-64.
 • Tursunbayeva Sholpan A., Iztayev Аuyelbek, Magomedov Magomed, Yakiyayeva Маdina A., Muldabekova Bayаn Zh. Study of the quality of low-classes wheat and bread obtained by the accelerated test method // Periódico Tchê Química. – ISSN 2179-0302. (2019); vol.16 (Number 33). Р. 809-823. Процентиль по базе Скопус – 70. http://deboni.he.com.br/Periodico33.pdf
  http://www.periodico.tchequimica.com/
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
 • Zhakatayeva Altynay, Iztayev Аuyelbek, Мuldabekova Bayan, Yakiyayeva Маdina, Hrivna Ludek. Scientific security assessment of safety risk of raw sugar products// Periódico Tchê Química. – ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (Number 34). Р. 352-368. Процентиль по базе Скопус – 70. http://www.deboni.he.com.br/Periodico34.pdf
  http://www.periodico.tchequimica.com/
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
 • IMPROVEMENT OF MACARONI PRODUCTS TECHNOLOGY ON THE BASIS OF FLOUR FROM PLANT RAW MATERIALS. Umirzakova G.A., Iskakova G.K., Muldabekova B.Z., Bayisbayeva M.P., Chernykh V.Y. Journal of Engineering and Applied Sciences. 2017. Т. 12. № 5. С. 1120-1125.
 • RESEARCHING OF PASTA QUALITY WITH THE USAGE OF LEGUMES FLOUR AND OZONATED WATER. Iskakova G.K., Kulazhanov T.K., Iztaev B.A., Muldabekova B.Zh., Zhilkhaidarov A. Biosciences Biotechnology Research Asia. 2015. Т. 12. № 3. С. 2095-2102.
 • NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS IN PRODUCTION OF SUGAR COOKIES. Izembayeva A.K., Bayisbayeva M.P., Muldabekova B.Z.H., Iztayev A.I., Dautkanova D.R. Advances in Environmental Biology. 2014. Т. 8. № 16. С. 258-262.
 • RATIONAL USE OF WASTES FROM PLANT PRODUCTS PROCESSING. Alimkulov Z., Zhiyenbayeva S., Muldabekova B., Batyrbayeva N. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2014. Т. 20. № 3. С. 532-535.
 • THE USE OF COMPOSITE MIXTURES IN THE PRODUCTION OF BISCUITS. Izembaeva A.K., Muldabekova B.Z., Iztaev A.I., Zhienbaeva S.T. Bulgarian Journal of Agricultural Science. Т. 19. № 1. С. 28-31.
 • Инновационный патент РК № 26837; заявка №2012/0154.1. заявл. 10.02.2012, зарегистрировано 25.04.2013, опубл. 15.05.2013 г. «Способ производства сахарного печенья». Авторы: Изембаева Асель Камалсеитовна, Изтаев Ауельбек Изтаевич, Мулдабекова Баян Жаксылыковна, Мадибаева Гульзада Сейдуалиевна
 • Инновационный патент РК № 26836; заявка №2012/0152.1. заявл. 10.02.2012, зарегистрировано 25.04.2013, опубл. 15.05.2013 г. «Способ производства сахарного печенья». Авторы: Мулдабекова Баян Жаксылыковна, Изтаев Ауельбек Изтаевич, Изембаева Асель Камалсеитовна, Мадибаева Гульзада Сейдуалиевна
 • Инновационный патент РК № 25623; заявка №2011/0466.1. заявл. 29.04.2011, зарегистрировано 27.03.2012, опубл. 16.04.2012 г. «Способ производства мучно-кондитерских изделий». Авторы: Мулдабекова Баян Жаксылыковна, Изтаев Ауельбек Изтаевич, Узабаев Базар Касымжанович, Омаралиева Айгуль Махмутовна, Куанышов Асланбек Кожайулы, Рустемова Айнаш Жубайхановна, Маемеров Мелес Макешович, Искакова Галия Куандыковна, Утепбаев Болат Орынбекович, Изтаев Бауржан Ауелбекович, Кулажанов Талгат Куралбекович, Изембаева Асель Камалсеитовна
 • Способ производства галет с длительным сроком хранения. Заявка №2017/0112.2(22). Дата подачи заявки 22.02.2017. Автор: Мулдабекова Баян Жаксылыковна
 • Способ производства галет «Сарбаздар». Заявка на полезную модель №2019/0351.2 от 18.04.2019 г. Автор: Мулдабекова Баян Жаксылыковна
 • Предварительный патент РК № 15773, опубл. 15.05.2013 г. «Способ производства хлеба». Автор: Мулдабекова Баян Жаксылыковна
 • Предварительный патент РК № 15640, опубл. 16.05.2005 г. «Способ производства хлеба и хлебобулочных изделий», Авторы: Искакова Галия Куандыковна, Изтаев Ауелбек, Мулдабекова Баян Жаксылыковна, Баймаганбетова Гулжанар Байболатовна, Байысбаева Мерует Пернебаевна, Карталова Мария Семеновна
 • МПК: A21D 8/02
 • Патент на Полезную Модель РК №4511, Номер заявки 2019/0351.2, Дата подачи заявки 18.04.2019 г., МПК A21D 8/00 (2006.01), «Способ производства галет», Номер и дата бюллетеня: № 48 от – 29.11.2019 г. Автор(¬ы) Чакпаров Ержан Казкенович; Чакпаров Ерболат Ержанович; Жарылқасынова Жұлдыз Әділқызы Жарылқасынова Жұлдыз Әділқызы; Искакова Галия Куандыковна; Мулдабекова Баян Жаксылыковна; Кизатова Майгуль Жалеловна

 

Якияева Мадина Асатуллаевна

 • Алтайулы С., Якияева М.А. Технология производства фосфолипидных концентратов растительных масел. Вестник Алматинского технологического университета. Научный журнал. – №4 (113), 2016. – С. 58-65. http://vestnik-atu.kz/images/vestnik_4_16.pdf
 • Изтаев А.И., Якияева М.А., Кизатова М.Ж., Маемеров М.М., Изтаев Б.А., Набиева Ж.С., Козыбаев А.К., Молдакаримов А.А. Влияния условий и отдельных факторов на сохранность рапса сорта «Липецкий». Вестник Алматинского технологического университета. Научный журнал. №2 (115), 2017. – С. 5-9. http://vestnik-atu.kz/images/vestnik_2_2017.pdf
 • Изтаев А.И., Якияева М.А., Кизатова М.Ж., Маемеров М.М. Эффективность ионокавитационной обработки для устойчивого хранения масличных культур в газовой среде азота. Вестник Алматинского технологического университета. – Научный журнал. – №3 (116), 2017, – С. 86-92. http://vestnik-atu.kz/images/vestnik_3_2017.pdf
 • Құлажанов Т.Қ., Ізтаев Ә.І., Якияева М.А., Маемеров М.М., Молдабекова Н.Т. Астық зиянкестеріне ионоозонды өңдеудің әсері. Вестник Алматинского технологического университета. Научный журнал. №3 (120), 2018 ж. – Б. 69-75
 • А. Изтаев, М.А. Якияева, Ш.А. Турсунбаева, М.М. Маемеров, И. Жауантай. Жұмсақ бидайдың әртүрлі класстарынан ашытқысыз нан алу әдістері. Ж. Вестник Алматинского технологического университета. – Алматы, 2019. – №3 (124). – С. 5-10. ISSN 2304-5681, Импакт-фактор по КазБЦ – 0,030.
 • М.А. Якияева, А. Изтаев, М.М. Маемеров. Изменение микробиологических показателей нута сорта «Экарда элита», обработанного ионными и ионоозонными потоками. Научный журнал «Механика и технологии». – Алматы, 2020. – №1 (67). – С.88-92. ISSN 2308-9865, Импакт-фактор по КазБЦ – 0,053
 • А.Қ. Тоқтабаева, М. Якияева, Г.А. Мун. 2-Гидроксиэтилакрилат және метилметакрилат сополимер гельдерінің полиакрил қышқылының сулы ерітінділерінде комплекс түзуі. Вестник КазНУ. Серия химическая, №1 (65), 2012 г. С. 411-416
 • А.Қ. Тоқтабаева, Е.М. Шайхутдинов, Ф.Р. Султанов, М.А. Якияева, Г.А. Мун. Комплексообразование акриловых поликислот с ионами переходных металлов и их стимулчувствительные свойства. Вестник КазНУ. Серия химическая, №1 (65), 2012 г. С. 416-419.
 • П.И. Үркімбаева, А.Қ. Тоқтабаева, М.А. Якияева. Диметиламиноэтилметакрилат – акрил қышқылы сополимерлері негізінде алынған жаңа полиамфолитті гидрогельдер. Вестник КазНУ. Серия химическая, №1 (65), 2012 г. С. 442-445.
 • Р.Қ. Рахметуллаева, М.А. Якияева, А.К. Тоқтабаева, Г.А Мун. Бутилакрилат негізіндегі жаңа стимулсезімтал сополимерлердің қасиеттерін заманауи әдістермен зерттеу. Вестник КазНУ. Серия химическая. Алматы №1(69), 2013г. С. 77-83.
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Якияева М.А., Шукешева С.Е. Изменение микробиологических показателей семян масличных культур после обработки при хранении. Вестник Алматинского технологического университета. Научный журнал. №1 (110), 2016. – С. 27-32.
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Якияева М.А., Фейденгольд В.Б. Длительное хранение обработанных семян зернобобовых культур в охлажденных условиях. Вестник Алматинского технологического университета. Научный журнал. №3 (112), 2016. С. 99-106.
 • Ш.А. Турсунбаева, А.И. Изтаев, М.Г. Магомедов, М.А. Якияева. Разработка инновационных технологии хлебных изделий из цельносмолотой муки разных классов. Вестник ВГУИТ., 2019. ISSN 2226-910X. DOI: http://doi.org/10.20914/2310-1202-2019-4-83-88. – №81 (4). – С. 83-88. Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,454
 • М.А. Якияева, А. Изтаев, М.М. Маемеров. Структурный анализ урожая зерновых культур. Научный журнал «Механика и технологии». – Алматы, 2020. – №2 (68). – С. 121-126. ISSN 2308-9865, Импакт-фактор по КазБЦ – 0,053
 • Әбдібек А.Ә., Мулдабекова Б.Ж., Якияева М.А., Идаятова М.А., Әбіл А.Ж. Эффективность использования нетрадиционного сырья в производстве мучных кондитерских изделий. Известия НАН РК. Серия химии и технологий. – Алматы, 2021. – №3. – С. 24-31. индексируется в Emerging Sources Citation базы данных Web of Science https://journals.nauka-nanrk.kz/chemistry-technology/article/view/2126
 • Теngelbayeva А.А., Toktamysova A.B., Мuldabekova B.Zh., Iskakova G.К., Yakiyayeva M.A. – Corresponding author. New methods for increasing food value of flour confectionery goods. Ж. Вестник Алматинского технологического университета. – Алматы, 2020. – №2 (127). – С. 5-8. ISSN 2304-5681, Импакт-фактор по КазБЦ – 0,030. Входит в перечень КОКСОН. https://www.vestnik-atu.kz/jour/article/view/267/293
 • Изтаев А., Турсунбаева Ш.А., Якияева М.А., Маемеров М.М. Төменгі класты жұмсақ бидай ұндарынан ашытқысыз нан алу. Ж. Вестник Алматинского технологического университета. – Алматы, 2020. – №2 (127). – С. 23-30. ISSN 2304-5681, Импакт-фактор по КазБЦ – 0,030. Входит в перечень КОКСОН. https://www.vestnik-atu.kz/jour/article/view/271/297
 • Iztayev A., Kulazhanov T., Yakiyayeva M., Maemerov M., Iztayev B., Mamayeva L. The efficiency of ionocavitational processing and storage in the nitrogen medium of oilseeds. Journal of advanced research in dynamical and control systems, No. 7, 2018. – Р. 2032-2040.http://www.jardcs.org/backissues/abstract.php?archiveid=5897
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
 • Yakiyayeva M.A., Iztaev A., Kizatova M., Maemerov M., Iztaeva A., Feydengold V., Tarabaev B., Chakanova Zh. Influence of ionic, ozone ion-ozone cavitational treatment on safety of the leguminous plants and oil-bearing crops at the storage //Journal of Engineering and Applied Sciences.-2016, – Vol.11, Issue 6, – P. 1229-1234.
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
 • Efficient mathematical models of ion-ozon cavitation treatment for long-term storage of grain legume crops Iztayev, A., Yakiyayeva, M., Kulazhanov, T., (…), Toxanbayeva, B., Chakanova, Z. Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved), 2018
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
 • The investigation of the impact of dynamic deterioration of ozone on grass growth and the consequence of ion-ozone cavitation treatment Iztayev, A., Urazaliev, R., Yakiyayeva, M., (…), Toxanbayeva, B., Dauletkeldі, Y.Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 2018
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
 • Tursunbayeva Sholpan A., Iztayev Аuyelbek, Magomedov Magomed, Yakiyayeva Маdina A. (Correspondence author), Muldabekova Bayan Zh. Study of the quality of low-classes wheat and bread obtained by the accelerated test method. Periódico Tchê Química. – ISSN 2179-0302. (2019); vol.16 (Number 33). Р. 809-823. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 70. http://deboni.he.com.br/Periodicopdf
  http://www.periodico.tchequimica.com/
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
  https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C4ksFZoC8SOgpqlfAzS&page=1&doc=3
 • Zhakatayeva Altynay, Iztayev Аuyelbek, Мuldabekova Bayan, Yakiyayeva Маdina (Correspondence author), Hrivna Ludek. Scientific security assessment of safety risk of raw sugar products. Periódico Tchê Química. – ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (Number 34). Р. 352-368. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 70. http://www.deboni.he.com.br/Periodico34.pdf
  http://www.periodico.tchequimica.com/
  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191979219
  https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C4ksFZoC8SOgpqlfAzS&page=1&doc=2
 • Iztayev А., Baibatyrov T., Mukasheva T., Мuldabekova B., Yakiyayeva М. Experimental studies of the baisheshek barley// Periódico Tchê Química. – ISSN 2179-0302. (2020); vol.18 (Number 35). Р. 239-258. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 70.  http://www.deboni.he.com.br/Periodico35.pdf
  http://www.periodico.tchequimica.com/
  https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=C4ksFZoC8SOgpqlfAzS&page=1&doc=1
 • Tursunbayeva Sh.A., Iztayev A.I., Mynbayeva A.B., Alimardanova M.K., Iztayev B.A., Yakiyayeva M.A. – corresponding author. Development of a highly efficient ion-ozone cavitation technology for accelerated bread production. Scientific Reports, 11(1), 2021 Article No: 98341 – ISSN 2045-2322, DOI: 10.1038/s41598-021-98341-w
 • Kвартиль по данным JCR компании Clarivate Analytics (Web of Science) – Q1. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 93. https://www.nature.com/articles/s41598-021-98341-w
  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000700619200043
  https://www.scopus.com/sourceid/21100200805
 • Yakiyayeva M. – first and corresponding author, Muldabekova B., Mukhtarkhanova R., Maliktayeva P., Zheldybayeva A., Nasrullin G., Toktarova A. Devising the formulation and technology for baking buns from flour of composite mixtures and sugar beet. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(11-113), 2021, С. 73-84. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 56. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/240348
  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.240348
 • Iztayev B., Yakiyayeva M.A. – Corresponding author, Magomedov M., Iztayev A., Kenzhekhojayev M., Spandiyarov Ye. Devising technology of the accelerated method for making yeast-free bakery products from wheat flour. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(11-112), 2021, С. 50-57. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 56. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/238148
 • Tungyshbayeva U., Mannino S. – профессор Università degli Studi di Milano (Италия), Uazhanova R., Adilbekov M., Yakiyayeva M.A., Kazhymurat A. Development of a methodology for determining the critical limits of the critical control points of the production of bakery products in the republic of Kazakhstan. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(11-111), 2021, С. 57-69. Процентиль по CiteScore в базе Scopus – 56. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/234969
  https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.234969
 • METHOD FOR THE SAFE STORAGE OF SUGAR BEETS USING AN ION-OZONE MIXTURE Iztayev, A., Kulazhanov, T.K., Yakiyayeva, M.A., Zhakatayeva, A.N., Baibatyrov, T.A. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentariathis link is disabled, 2021, 20(1), стр. 25–35
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Кулажанов Т.К., Якияева М.А. и другие. Способ ионокавитационной обработки масличных культур с подготовкой их к хранению. Патент на изобретение № 33292 от 16.11.2018 г; заявка №2017/0672.1. заявл. от 15.08.2017 г.https://gosreestr.kazpatent.kz/Invention/Details?docNumber=281598
 • Изтаев А.И., Искакова Г.К., Баймаганбетова Г.Б., Изтаев Б.А, Изтаева А.А., Якияева М.А., Атыханова М.Б. Способ производства макаронных изделий. Инновационный патент № 30686 от 02.12.2014 г; заявка №2014/1782.1. заявл. 02.12.2014
 • Маемеров М.М., Изтаев А.И., Кулажанов Т.К., Якияева М.А., Кизатова М.Ж., Искакова Г.К., Изтаев Б.А., Изтаева А.А., Нуртаева А.А., Нуртаева М.А., Тарабаев Б.К., Дарибаева Г.Т., Молдакаримов А.А., Молдабекова Н.Т.
 • Универсальное ионоозонное взрывокавитационное устройство по обработке семян, зерна и продуктов его переработки. Патент на изобретение № 32819 от 28.04.2018 г; заявка №2016/1028.1. заявл. 08.11.2016 г.
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Кулажанов Т.К., Якияева М.А., Кизатова М.Ж., Чаканова Ж.М., Изтаев Б.А., Изтаева А.А., Нуртаева А.А., Нуртаева М.А., Молдакаримов А.А., Молдабекова Н.Т., Сакенова Б.А. Способ ионоозонокавитационой обработки зернобобовых культур и подготовка их к хранению в среде электрозаряжанных частиц. Патент на изобретение № 33329 от 30.11.2018 г; заявка №2017/0655.1. заявл. от 08.08.2017 г.
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Кулажанов Т.К., Изтаев Б.А., Якияева М.А., Жакатаева А.Н., Молдакаримов А.А., Койланов К.С. Способ хранения корнеплодов сахарной свеклы в кагатах с применением ионоозонной смеси и устройство по его осуществлению. Патент на полезную модель. Заявка №2020/0481.2 заявл. от 22.05.2020 г. Получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы.
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Кулажанов Т.К., Изтаев Б.А., Якияева М.А., Жакатаева А.Н., Молдакаримов А.А., Койланов К.С. Способ и устройство по хранению корнеплодов сахарной свеклы в углекислой или азотной среде с применением озона или ионоозонной смеси. Патент на изобретение. Заявка №2020/0335.1 заявл. от 22.05.2020 г. Получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы.
 • Изтаев А.И., Маемеров М.М., Кулажанов Т.К., Изтаев Б.А., Якияева М.А., Сарсенбаева Г.Б., Молдакаримов А.А., Мелес А.А. Способ и устройство по хранению запасов зерна с дезинсекцией их вредителей на основе применения озонной или ионоозонной обработки с резким перепадом избыточного давления до атмосферного. Патент на изобретение. Заявка №2020/0335.1 заявл. от 22.05.2020 г. Получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы.
 • Дарибаева Г.Т., Изтаев Б.А., Изтаев А.И., Искакова Г.К., Якияева М.А. Способ производства макаронных изделий. Регистрационный № 2019/0828.1, Дата подачи 13.11.2019. Получено уведомление о положительном результате формальной экспертизы

 

Тунгышбаева Улбала Облбековна:

 • Тунгышбаева У.О. Уажанова Р.У., Маннино С. Оценка эффективности внутренней подготовки кадров по системе НАССР на хлебопекарном предприятии A Республики Казахстан. Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», г. Алматы, РК, №2, 2018. – С.148-159
 • Тунгышбаева У.О. Уажанова Р.У. Сериккызы М. Манап К.Р. Основные проблемы в системе качества и безопасности производства хлебобулочных изделий. Факторы, влияющие на ценообразование Вестник Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева, г. Алматы, РК, №4, 2019. – С.350-356
 • Тунгышбаева У.О. Уажанова Р.У. Сериккызы М. Манап К.Р. Основные направления развития современного международного менеджмента в области качества и безопасности пищевых продуктов. Практика применения данных стандартов в РК». Вестник Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И. Сатпаева,г.Алматы, РК, №4, 2019. – С. 357-361
 • Тунгышбаева У.О. Уажанова Р.У., Сепеда А.С. Кажымурат А.Т. Оценка рисков вероятной безопасности при производстве коллагенового гидролизата Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», г. Алматы, РК, №2, 2019. – С.198-204
 • Уажанова Р.У., Сепеда А.С., Кажымурат А.Т., Тунгышбава У.О. Оценка рисков вероятной безопасности при производстве коллагенового гидролизата. Научно-технический журнал «Новости науки Казахстана», г. Алматы, РК, №2, 2019. – С .198-204
 • Тунгышбаева У.О. Уажанова Р.У. Сериккызы М. Разработка образовательных программ по метрологии с учетом применения профессиональных стандартов Научно-технический журнал «Метрология», г. Алматы, РК, №2 (75), 2020. – С .198-204
 • Development and implementation of haccp plan based on fmea in collagen hydrolizate industry. Uazhanova, R.U., Kazhymurat, A.T., Tungyshbayeva, U.O., Saez, A.C. 2019 Journal of Hygienic Engineering and Design. Т. 28. С. 13-21.
 • Evaluation of the effectiveness of internal training of personnel in the HACCP system at the bakery enterprise. Uazhanova, R., Mannino, S., Tungyshbaeva, U., Kazhymurat, A. 2018 Acta Technica CSAV (Ceskoslovensk Akademie Ved)
 • Evaluation of the effectiveness of implementing control systems in the increasing of food safety. Uazhanova, R., Tungyshbaeva, U., Kazhymurat, A., Mannino, S. 2018 Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems.

ИРН АР09258901 «Өнеркәсіптік суықпен жабдықтау және ауаны баптау үшін радиациялық салқындатылған аралас тоңазытқыш жүйелерін зерттеу және әзірлеу»

Жобаның атауы: ИРН АР09258901 «Өнеркәсіптік суықпен жабдықтау және ауаны баптау үшін радиациялық салқындатылған аралас тоңазытқыш жүйелерін зерттеу және әзірлеу»

Қаржыландыру көзі: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті

Грант номері: AP09258901/ГФ

Жобаны іске асыру кезеңі: 2021-2023 жылдар

 

Өзектілігі:

Тоңазытқыш машиналар қазіргі қалалардың энергия тұтынуына айтарлықтай үлес қосады. Пайдаланылған тоңазытқыш жабдықтарының саны үнемі өсіп келе жатқанын ескере отырып, оның энергия тиімділігін арттыру жолдарын табу қажет.

 

Радиациялық салқындату (ағылш. Radiative Cooling) – бұл ғаламшардың атмосферасы арқылы ғарыш кеңістігіне инфрақызыл сәуле түрінде жылуды қоршаған ортаға шығару тәсілі. Салқындатудың бұл әдісі атмосфералық ауа температурасынан төмен температураны минималды энергия шығындарымен алуға мүмкіндік беретіндігімен ерекшеленеді.

Қазақстанның климаты радиациялық салқындатуды пайдалану үшін қолайлы болып табылады. Алайда, радиациялық салқындатуды пайдалану мүмкіндігі ауа-райына байланысты. Осыған байланысты қажетті температураны тұрақты ұстап тұру үшін радиациялық салқындатуды дәстүрлі тоңазытқыш машиналарымен бірге қолдану керек.

Континентальды климат жағдайында белгілі бір кезеңдерде дәстүрлі тоңазытқыштар көбінесе тиімді жұмыс істемеуі мүмкін. Мұнда жазда олар атмосфералық ауаның жоғары температурасында жұмыс істеуге мәжбүр. Егер салқындатқыш конденсацияның жылуы +40°C температурасы бар атмосфералық ауаға шығарылса, конденсация температурасы +55°C-тан жоғары көтеріледі. Бұл тоңазытқыш коэффициентінің төмендеуіне әкеледі, электр энергиясын тұтынудың артуына әкеледі. Таза судың болмауына байланысты конденсация температурасын төмендету үшін буландыратын салқындатқыш конденсаторлар мен сұйық салқындатқыштың әртүрлі конденсаторларын қолдану әрдайым мүмкін емес. Радиациялық салқындатуды қолдану арқылы конденсация температурасын бір уақытта төмендетуге және тұщы суды тұтынуды болдырмауға мүмкіндік беретін конденсация жылуын бөлу схемасын жасауға болады.

Қыста табиғи салқындатуды пайдалану мүмкіндігіне қарамастан, дәстүрлі салқындатқыштарды пайдалану қажет. Жылдың суық мезгілінде радиациялық салқындатуды салқындатылатын объектіден жылуды тікелей шығару үшін пайдалануға болады. Осылайша, салқындатқышты тоңазытқыш компрессорын қоспай-ақ жүзеге асыруға болады, бұл жылдың белгілі бір кезеңдерінде электр энергиясын едәуір үнемдеуге әкелуі мүмкін.

 

Жобаның мақсаты: континенталды климаты бар аймақтарда орналасқан жеміс – жидек және көкөніс қоймаларын жыл бойы өнеркәсіптік салқындату және ауаны салқындату үшін бу компрессиялық тоңазытқыш машинасымен бірге радиациялық салқындатуды қолдану мүмкіндігін зерттеу.

 

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер

Жоба нәтижесінде алмаларды сақтауға арналған эксперименттік тоңазытқыш камерасын әзірлеу және дайындау жоспарлануда, оны салқындату тоңазытқыш машина мен радиациялық салқындату жүйесінің бірлескен әрекеті есебінен жүзеге асырылады.

 

2021 жылы алынған нәтижелер:

 • Қысқы уақытта жылу тасымалдағышты салқындату үшін және жазғы уақытта конденсация жылуын бұру үшін радиациялық салқындатуды пайдалану мүмкіндігіне теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізілді.
 • Сыйымдылығы 50 тонна болатын ХК50 алма сақтау камерасының конструкциясы жасалды, жылуды қоршаған ортаға шығару үшін радиаторлар ғимараттың төбесіне біріктірілген.
 • ХК 50 құрамдастырылған тоңазытқыш жүйесінің принципиалды схемасы әзірленген.4,6 кВт номиналды суық өнімділігі бар аралық салқындатқышы бар тоңазыту жүйесі. Бұл схема радиациялық салқындатуды жыл бойы салқындатылған заттан жылуды тікелей шығару және конденсация температурасын төмендету үшін пайдаланатындығымен ерекшеленеді.
 • Тоңазытқыш жүйесінің негізгі элементтері жасалды (радиаторлар, суық батарея, конденсация жылуын шығаратын қондырғы).
 • Алматы қаласының климат жағдайларында компьютерлік модельдеу нәтижелеріне сәйкес әзірленген аралас жүйе кәдімгі чиллерлік схемамен салыстырғанда компрессорлар жұмысының ұзақтығын 18% – ға қысқартуды, конденсацияның ең жоғары температурасын +52-ден +40 °C-қа дейін төмендетуді, жылдық цикл үшін электр энергиясының шығынын 2% – ға төмендетуді қамтамасыз етеді.
 • Тоңазытқыш камерасының металл қаңқасы құрастырылған.

 

Зерттеу тобы:

 

Жарияланымдар

 • Радиациялық салқындату есебінен конденсация жылуын бұратын Тоңазытқыш жүйесінің негізгі сипаттамаларын анықтау әдістемесі / Цой А.П., Грановский А. С., Джамашева Р. А. / / Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. – 2021. – №3. – Б.34-41. – https://doi.org/10.48184/2304-568X-2021-3-34-41

 

Патенттер

 • Пат. № 35182 Қазақстан Республикасы, ҮАК F25B 25/00, F25B 23/00. Радиациялық салқындату қондырғысымен және бу компрессиялық машинамен біріктірілген Тоңазытқыш жүйесі / А. П. Цой , А. С. Грановский, Д.А. Цой. – заявл. 22.05.2020, оқ. 09.07.2021, Бюл. №27

Жобаның тақырыбы: ИРН АР09058293 «Жергілікті өсімдік шикізаттары негізінде диеталық иммуностимуляторлы кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясын әзірлеу».

Жобаның өзектілігі

Қазақстанның статистикалық мәліметтері бойынша кондитерлік өнімдердің танымалдылығы артып келеді, соның негізінде өнімдердің бұл сегменті олардың вирустық және басқа да жаппай ас қорыту ауруларының алдын алуға бағытталған әрекетін анықтайтын функционалдық ингредиенттерді тасымалдаушы бола алады.

Ингредиенттерді таңдауда өсімдік сығындылары, витаминдер, пробиотиктер негізінде организмдегі биохимиялық процестерді жақсарту арқылы иммундық жүйені күшейту әсеріне назар аудару керек.

Осыған байланысты өсімдік текті биологиялық белсенді заттармен байытылған иммуностимуляциялаушы кондитерлік өнімдерді шығару тамақ өнеркәсібі үшін кезек күттірмейтін міндет болып табылады.

Қазақстан халқы үшін мамандандырылған кондитерлік өнімдердің технологиясын әзірлеу бойынша өндіріске енгізілген зерттеулердің жеткіліксіз көлемі үлкен мәселе болып табылады.

Шешім – жергілікті өсімдік материалдары негізінде диеталық иммуностимуляциялаушы кондитерлік өнімдерді өндірудің оңтайлы технологиясын әзірлеу.

Жобаның мақсаты

Жұмыстың мақсаты табиғи, қымбат емес, жергілікті, қант қосылмаған өсімдік шикізатынан, өмірлік қажетті қоректік заттармен байытылған диеталық иммуностимуляциялаушы кондитерлік өнімдерді (тәттілер, мармеладтар және т.б.) өндірудің ресурс үнемдейтін интеграцияланған технологиясын жасау болып табылады.

Күтілетін нәтижелер

 • Ғылыми-техникалық жобаны іске асырудың барлық кезеңіндегі нәтижелері бойынша ғылыми бағыттағы рецензияланған ғылыми басылымдарда кемінде 2 (екі) мақала және (немесе) шолу жарияланады. Web of Science дерекқорының Expanded Science Citation Index жүйесінде индекстелген жоба және (немесе) Scopus дерекқорында CiteScore пайыздық көрсеткіші кемінде 35 (отыз бес) (Мақалалар International Food Research Journal (CiteScore 39 процентиль) сияқты журналдарға жіберіледі), Eastern-European Journal of Enterprise Technology (CiteScore 55 процентиль)); Комитет ұсынған журналдарда 2 мақала, конференцияларда 4 тезис, монография жарияланады.
 • Қазақстан Республикасының өнертабысқа патенті беріледі.
 • Жобаның тиімділігін анықтау үшін технологиялық нұсқаулық, ұйымдық стандарт және басқа да ғылыми-техникалық құжаттама әзірленеді.
 • Көрмелерге қатысу және зерттеу нәтижелерін әлеуетті пайдаланушыларға, ғылыми қауымдастыққа және қалың жұртшылыққа тарату.

Жобаның әлеуметтік-экономикалық тиімділігі бәсекеге қабілетті иммуностимуляциялаушы кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясын әзірлеу, келесі талаптарға жауап береді:

 • отандық шикізаттан өндірілген, оның үлесі 90-100% болуы керек;
 • бәсекеге қабілетті бағаның болуы;
 • бар аналогтардан сапалық айырмашылығы (функционалдық қасиеттері);
 • құрамында синтетикалық тағамдық қоспалар жоқ;
 • сақтау мерзімі ұзақ.

Қол жеткізілген нәтижелер:

10 ғылыми еңбек жарық көрді, соның ішінде:

📰 Eastern-European journal of Enterprise technologies  журналындағы Scopus журналында 2 мақала (процентилі 42);
📰 БССҚЕК журналында 2 мақала;
📰 халықаралық конференцияларда 6 тезис.

Жоба аясында 08.07.2022 жылғы № ТН-АҚ-990840000359-01-2022 технологиялық нұсқаулықта келтірілген пастила-мармелад өнімдерінің 5 рецептурасы мен технологиясы әзірленді, 08.07.2022 жылғы №2022/0427.1 «Функционалдық мақсаттағы пастила-мармелад бұйымдарына арналған композициялар (нұсқалар) және дайындау тәсілі» өнертабысына ҚР патентіне өтінім берілді, сондай-ақ 02.09.2022 жылғы ТН-АҚ-990840000359-02-2022 технологиялық нұсқаулығында келтірілген қант пен мальтит негізіндегі карамель мұзкәмпиттерін өндірудің 3 рецептурасы мен технологиясы әзірленді, 17.10.2022 жылғы ТН-АҚ-990840000359-03-2022 технологиялық нұсқаулығында келтірілген функционалдық мақсаттағы зефирлердің 3 рецептурасы мен технологиясы әзірленді.  Жоба бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында АПН-360МГ4 автоматты пенетрометр құралының көмегімен әзірленген өнімдердің реологиялық қасиеттері анықталды. Әзірленген зертханалық үлгілердің физика-химиялық қасиеттерін (дәрумендер, минералды заттар, антиоксиданттар, антоциандар, липой қышқылы), қауіпсіздік көрсеткіштерін (ауыр металл тұздарының құрамы және т.б.) және микробиологиялық көрсеткіштерін (пробиотиктерді анықтау) анықтау бойынша зерттеулер жүргізілді.

Список публикаций по проекту:

📰 Пронина Ю.Г, Набиева Ж., Белозерцева О., Шукешева С., Самадун А. Сүт қышқылы старттық дақылдарымен байытылған пастила мармелад өнімдерінде сүт қышқылды микроорганизмдердің өсуі мен дамуына технологиялық факторлардың әсерін анықтау// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies журналы. 4/11(118). – 2022. – Б.68-78

http://journals.uran.ua/eejet/article/view/263111/260024  (мақала – Scopus, Food Science бөліміндегі Cite Score процентилі – 42)

📰 Пронина Ю.Г., Набиева Ж.С., Белозерцева О.Д., Самадун А.И. Иммуностимуляциялаушы пастилла мармелад өнімдерінің витаминдік құрамына функционалдық ингредиенттердің әсерін зерттеу// Алматы технологиялық университетінің хабаршысы, Алматы, – 2022. – №3 (137). – Б.177-185.

https://www.vestnik-atu.kz/jour/article/view/1090  (БССҚЕК мақала)

📰 Пронина Ю.Г., Базылханова Е.Ч., Набиева Ж.С., Белозерцева О.Д., Қажымұрат А.Т., Самадун А.И. мақалалар XLVII инт. ғылыми-практикалық конф. «EurasiaScience» / Мәскеу: «Актуальность.РФ» ғылыми-баспа орталығы, 2022. Б. 76-77 http://xn--80aa3afkgvdfe5he.xn--p1ai/ES-47_originalmaket_N.pdf (тезис)

📰 Набиева Ж.С., Пронина Ю.Г., Уразбекова Г.Е., Жаханова А.Н., Бурляева А.С. Иммуностимуляциялаушы кондитерлік өнімдер технологиясында пробиотиктерді қолдану// Алматы технологиялық университетінің 65 жылдығына арналған «Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары. Алматы, 2022. Б.153-154

https://drive.google.com/file/d/1k4AtpkrxNbiL1w7yu8wME9Syg3LFvicv/view (тезис)

📰 Бурляева А.С., Пронина Ю.Г., Белозерцева О.Д. Көпіртілген функционалды кондитерлік өнімдерді өндіру технологиясын жетілдіру// Алматы технологиялық университетінің 65 жылдығына арналған «Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы» халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдары. Алматы, 2022. Б.181-182

https://drive.google.com/file/d/1k4AtpkrxNbiL1w7yu8wME9Syg3LFvicv/view (тезис)