8D07204, 6D072600 – «ЖӨБТжҚ», 8D07205, 6D073300 – «ТМТжЖ» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңестің жұмыстың 2022 ж

Арнайы топ бойынша ДС есебі. 8D07201, 6D072700 - CCI, 8D07202, 6D072800 - TperP, 8D07203, 6D073500 - PB 2022 ж.

Тамақ өнеркәсібі технологиялық кеңесінің 2018 жылғы жұмысы туралы есеп

Жеңіл және өңдеу өнеркәсібінің технологиялық кеңесінің 2018 жылғы жұмысы туралы есеп

Тамақ өнеркәсібі технологиялық кеңесінің 2017 жылғы есебі

Алматы технологиялық университетіндегі «Жеңіл және қайта өңдеу өндірісінің технологиясы» ғылымы бағытындағы диссертациялық кеңестің есебі

Диссертациялық кеңестің 2016 жылғы тамақ өнеркәсібінің технологиясы туралы есебі