АТУ Диссертациялық кеңес туралы ереже 2022

АТУ ДК 2021 туралы ереже

АТУ ДК 2019 туралы ереже

Кеңес құрамы бойынша бұйрық 2021 ж.

АТУ ДК 2020 туралы ереже

2019 жылға арналған диссертациялық кеңестердің құрамы

2017 жылға арналған диссертациялық кеңестердің құрамы

Тамақ өндірісі факультетінің диссертациялық кеңесі

Ғылыми кеңесші М. Ж. Кизатованың пікірі

Диссертациялық кеңес туралы есеп бойынша хат