Алматы технологиялық университетінің ғылыми-техникалық кеңесі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды (ҒЗТКЖ), сондай-ақ университеттің ұжымдары мен кафедраларының инновациялық жобаларын тиімді іске асыру мақсатында құрылған. АТУ Ғылыми-техникалық кеңесі өз қызметінде Жарғымен, Ректордың бұйрықтарын, Ғылыми кеңестің шешімдерін, сондай-ақ жоғары білім және ғылым саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

НТС мақсаттары:

  • университеттің ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің тиімділігін арттыру;
  • азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп, білім беру және ғылыми-өндірістік процестердің ғылыми қызметінің нәтижелерін пайдалану;
  • университеттің ғылыми-техникалық әлеуетін кеңінен қолдануға негізделген ғылымның өзекті мәселелерін шешуге университеттің ғылыми үлесін арттыру;
  • университеттің ғылыми-зерттеу бөлімдері мен ғылыми-зерттеу бөлімдерінің ғылыми және әлеуметтік-экономикалық мүдделерін барынша толық қанағаттандыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
  • дарынды жастарды ғылым мен инновация саласына тарту үшін жағдай жасау.

Әлиев Б.А. – ф-м. ғ. д., доцент, ҒЗИ жөніндегі проректор, Төраға;
Мұхтарханова Р.Б. – т. ғ. к., доцент, ҰБ бастығы, төраға орынбасары;
Жаксылыкова Г.Н. – т. ғ. к., доцент, ФПТ деканы;
Сартарова Л.Т. – PhD, доцент, ФДТТиО деканы;
Усупов С.С. – т. ғ. д., доцент, ФИиИТ деканы;
Мурзалиева А.К. – PhD, ФЭиБ деканы;
Көшербаева Л.М. – х. ғ. к., ЖҚБ бастығы;
Ізтаев А. – т. ғ. д., профессор, ЖМ ҒЗИ директоры;
Набиева Ж.С. – PhD, ӨБ ҒЗИ директоры;
Қайранбеков Г.Д. – т. ғ. к., өл ҒЗИ директоры;
Рахимова С.М. – PhD, БҰҰ ДБ бастығы (хатшы).

Ғылыми бағыттардағы НТС бөлімі:

ҒТК туралы ереже