Алматы технологиялық университетінің ғылыми-техникалық кеңесі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды (ҒЗТКЖ), сондай-ақ университеттің ұжымдары мен кафедраларының инновациялық жобаларын тиімді іске асыру мақсатында құрылған. АТУ Ғылыми-техникалық кеңесі өз қызметінде Жарғымен, Ректордың бұйрықтарын, Ғылыми кеңестің шешімдерін, сондай-ақ жоғары білім және ғылым саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

НТС мақсаттары:

  • университеттің ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің тиімділігін арттыру;
  • азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп, білім беру және ғылыми-өндірістік процестердің ғылыми қызметінің нәтижелерін пайдалану;
  • университеттің ғылыми-техникалық әлеуетін кеңінен қолдануға негізделген ғылымның өзекті мәселелерін шешуге университеттің ғылыми үлесін арттыру;
  • университеттің ғылыми-зерттеу бөлімдері мен ғылыми-зерттеу бөлімдерінің ғылыми және әлеуметтік-экономикалық мүдделерін барынша толық қанағаттандыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
  • дарынды жастарды ғылым мен инновация саласына тарту үшін жағдай жасау.

Әлиев Б.А. – ф-м. ғ. д., доцент, ҒЗИ жөніндегі проректор, Төраға;
Мұхтарханова Р.Б. – т. ғ. к., доцент, ҰБ бастығы, төраға орынбасары;
Жаксылыкова Г.Н. – т. ғ. к., доцент, ФПТ деканы;
Сартарова Л.Т. – PhD, доцент, ФДТТиО деканы;
Усупов С.С. – т. ғ. д., доцент, ФИиИТ деканы;
Мурзалиева А.К. – PhD, ФЭиБ деканы;
Көшербаева Л.М. – х. ғ. к., ЖҚБ бастығы;
Ізтаев А. – т. ғ. д., профессор, ЖМ ҒЗИ директоры;
Набиева Ж.С. – PhD, ӨБ ҒЗИ директоры;
Қайранбеков Г.Д. – т. ғ. к., өл ҒЗИ директоры;
Рахимова С.М. – PhD, БҰҰ ДБ бастығы (хатшы).

Ғылыми бағыттардағы НТС бөлімі:

Жаксылыкова Г.Н. – т. ғ. к., доцент, ФПТ деканы, Төраға;

Асқарбеков Е.Б. - PhD, меңгеруші. тхипп кафедрасы;

Уажанова Р.У. - т. ғ. д., доцент, меңгеруші. кафедра БиКПП;

Таева А.М. – т. ғ. к., доцент, меңгеруші СӨП кафедрасы;

Абжанова Ш.А. – т. ғ. к., доцент, меңгеруші. ПБ кафедрасы;

Диханбаева Ф.Т. – т. ғ. д., қауымдастық.СӨП кафедрасының профессоры;

Серікқызы М.С. – PhD, доцент, ҚБФ деканы;

Набиева Ж.С. - PhD, ЖМ ҒЗИ директоры;

Изембаева А.К. - PhD, фпт декан орынбасары (хатшы).

Сарттарова Л.Т. – PhD, доцент, ФДТТиО деканы, Төраға;

Талғатбекова А.Ж. – т. ғ. к., меңгерушісі кафедра ТКиТ;

Ералиева М.Ж. – т. ғ. к., меңгерушісі "Дизайн" кафедрасы;

Джуринская И.М. - PhD, меңгеруші ТТП кафедрасы;

Кучербаева К.Ж. – т. ғ. к., ассоц.ТКиТ кафедрасының профессоры;

Адамбекова Ж.К. – ТКиТ кафедрасының ассистенті (хатшы).

Сарттарова Л.Т. – PhD, доцент, ФДТТиО деканы, Төраға;

Талғатбекова А.Ж. – т. ғ. к., меңгерушісі кафедра ТКиТ;

Ералиева М.Ж. – т. ғ. к., меңгерушісі "Дизайн" кафедрасы;

Джуринская И.М. - PhD, меңгеруші ТТП кафедрасы;

Кучербаева К.Ж. – т. ғ. к., ассоц.ТКиТ кафедрасының профессоры;

Адамбекова Ж.К. – ТКиТ кафедрасының ассистенті (хатшы).

Мурзалиева А.К. – PhD, ФЭиБ деканы, Төраға;

Саханова Г.Б. – PhD, меңгеруші кафедрасының;

Асанова А.Б. - Э. ғ. к., меңгерушісі. кафедрасының;

Елубаева Ж.М. – Э. ғ. д., меңгеруші. кафедрасының;

Бактгереева А.Т. – Э. ғ. к., ЭиМ кафедрасының сениор-дәріскері;

Чувашев С.Ю. – ТиСО кафедрасының дәріскері (хатшы).

Сүлейменова М.Ш. – ч. ғ. к., доцент, меңгеруші. кафедра ХХТиЭ төрағасы;

Мырзагелдиева Ж.М. - т. ғ. к., доцент, меңгеруші. Жмиф кафедрасының;

Мұсабеков О.У. - п. ғ. д., ВМиФ кафедрасының профессоры;

Баймухаметов А.А. - ф-м. ғ. д., ВМиФ кафедрасының профессоры;

Ахметова С.О. – т. ғ. к., қауымдастық.ХХТиЭ кафедрасының профессоры;

Бугубаева Г.О. – ч. ғ. к., ХХТиЭ кафедрасының сениор-дәріскері;

Таусарова Б.Р. - ч. ғ. д., ХХТиЭ кафедрасының профессоры;

Мусина З.М. – PhD, ХХТиЭ кафедрасының сениор-дәріскері (хатшы).

Аухадиева З.Ж. - ф.ғ. к., доцент, меңгеруші кафедра ГиИЯ төрағасы;

Тукенова К.Т. – п. ғ. к., меңгерушісі ӘГД кафедрасы;

Исмаилова Р.Б. - п. ғ. к., ӘГП кафедрасының сениор-дәріскері;

Маликов Б.У. – PhD, ӘГД кафедрасының сениор-лекторы;

Досекеева К.А. – т. ғ. к., ӘГП кафедрасының сениор-дәріскері;

Серікбаева Г.Ж. - К. фил.Ғ., ГиЯ кафедрасының сениор-дәріскері;

Бессчетнова Л.В. – п. ғ. к., қауымдастық. ГиЯ кафедрасының профессоры;

Утесбаева Ж.М. – ф.н., ассоц. ГиЯ кафедрасының профессоры;

Миркенова Г.К. - ГиЯ кафедрасының дәріскері (хатшы).

ҒТК туралы ереже