Алматы технологиялық университетінің ғылыми-техникалық кеңесі ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды (ҒЗТКЖ), сондай-ақ университеттің ұжымдары мен кафедраларының инновациялық жобаларын тиімді іске асыру мақсатында құрылған. АТУ Ғылыми-техникалық кеңесі өз қызметінде Жарғымен, Ректордың бұйрықтарын, Ғылыми кеңестің шешімдерін, сондай-ақ жоғары білім және ғылым саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарын басшылыққа алады.

НТС мақсаттары:

 • университеттің ғылыми-техникалық және инновациялық қызметінің тиімділігін арттыру;
 • азық-түлік және жеңіл өнеркәсіп, білім беру және ғылыми-өндірістік процестердің ғылыми қызметінің нәтижелерін пайдалану;
 • университеттің ғылыми-техникалық әлеуетін кеңінен қолдануға негізделген ғылымның өзекті мәселелерін шешуге университеттің ғылыми үлесін арттыру;
 • университеттің ғылыми-зерттеу бөлімдері мен ғылыми-зерттеу бөлімдерінің ғылыми және әлеуметтік-экономикалық мүдделерін барынша толық қанағаттандыру үшін жағдайларды қамтамасыз ету;
 • дарынды жастарды ғылым мен инновация саласына тарту үшін жағдай жасау.
 • ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ (НТС)
  Рскелдиев Б.А. – техника ғылымдарының докторы, профессор, зерттеу және дамыту жөніндегі проректор, төраға;

  Мұхтарханова Р.Б. – м.ғ.к., доцент, УНИВЕРСИТЕТТІҢ жетекшісі, депутат. төрағасы;
  Байболова Л.К. – техника ғылымдарының докторы, профессор, ЖЭС деканы;
  Жілісбаева Р.О. – техника ғылымдарының докторы, профессор, FLPiD деканы;
  Мырзагелдиев Ж.М. – т.ғ.д., Декан ФИИИТ;
  Жангуттина Г.О. – т.ғ.к., доцент, ФЭБ деканы;
  Изтаев А. – техника ғылымдарының докторы, академик, ПТ ғылыми-зерттеу институтының директоры;
  Нұржасарова М.А. – техника ғылымдарының докторы, профессор, ғылыми-зерттеу институтының директоры PLP;
  Козыбаев А. – т.ғ.к., доцент, ғылыми-зерттеу институтының директоры
  Көшербаева Л.М. – медицина ғылымдарының кандидаты, УПП басшысы;
  Рахимов С.М. – доктор PhD, БҰҰ Басшысы (хатшы).

  Ғылыми бағыттардағы НТС бөлімі:

  I бөлім «Технология және азық-түлік қауіпсіздігі»
  Байболова Л.К. – техника ғылымдарының докторы, профессор, ЖЭС деканы, төраға;

  Жиенбаева С.Т. – техника ғылымдарының докторы, актриса профессорлар, жетекшісі. ТХП департаменті;
  Тауева А.М. – т.ғ.к., аға оқытушы, кафедра меңгерушісі. СӨП департаменті;
  Лесова З.Т. – т.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі. ПБ бөлімі;
  Уажанова П.У. – техника ғылымдарының докторы, актриса профессорлар, жетекшісі. БКПП кафедрасы;
  Шаншарова Д.А. – техника ғылымдарының докторы, ТХХП-ның аға оқытушысы;
  Аралбаева А.Н. – биология ғылымдарының кандидаты, ПБ кафедрасының доценті міндетін атқарушы;
  Узаков Е.М. – Техника ғылымдарының докторы, Сауда-өнеркәсіп палатасының профессоры;
  Диханбаева Ф.Т. – техника ғылымдарының докторы, актриса Сауда-өнеркәсіп палатасы департаментінің профессоры;
  Козыбаев А.К. – химия ғылымдарының кандидаты, доцент, қауіпсіздік ғылыми-зерттеу институтының директоры;
  Vyhrest N.Yu. – м.ғ.д., доцент. NIL LATP;
  Изембаева А.К. – PhD докторы, депутат. Декан ППП (хатшы).

  II бөлім «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдары мен бұйымдарының технологиясы»
  Жілісбаева Р.О. – техника ғылымдарының докторы, профессор, FLPID деканы, төраға;

  Нұржасарова М.А. – техника ғылымдарының докторы, профессор, ғылыми-зерттеу институтының директоры
  Сабитова А.М. – м.ғ.д., доцент. Дизайн бөлімі;
  Талғатбекова А.Ж. – м.ғ.д., доцент. ТКИ кафедрасы;
  Рысқұлова Б.Р. – техника ғылымдарының докторы, ТКиТ кафедрасының профессоры;
  Таласпаева А.А. – Арт. ТКиТ кафедрасының оқытушысы (хатшысы).

  III бөлім «Технологиялық процестерді жобалау»
  Абдрахимов У.Т. – техника ғылымдарының докторы, профессор, жетекші. ИГПМ бөлімі, төраға;

  Заурбеков Н.С. – техника ғылымдарының докторы, актриса профессорлар, жетекшісі. АТ кафедрасы;
  Усупов С.С. – техника ғылымдарының докторы, актриса профессорлар, жетекшісі. MAPP департаменті;
  Медведков Е.Б. – техника ғылымдарының докторы, ОПП кафедрасының профессоры;
  Цой А.П. – техника ғылымдарының кандидаты, ОПП кафедрасының доценті;
  Ким Е.И. – м.ғ.к., ХПА кафедрасының доценті (хатшы).

  IV бөлiм. «Экономика және бизнес»
  Жангуттина Г.О. – т.ғ.к., доцент, ФЭБ деканы, төраға;

  Жолдасбаева Г.К. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, жетекші. E & M бөлімі;
  АҚШ-тың Есайдар қ. – т.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі. ТиСО кафедрасы;
  Желдібаев А.Е. – т.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі. BUIF бітірушісі;
  Надыров Ш.М. – т.ғ.д., т.ғ.к., профессор;
  Султангалиева Л.С. – т.ғ.к., BUIF доценті;
  Абуталипова Ж. – арт. E & M департаментінің оқытушысы (хатшы).

  V бөлім. «Жаратылыстану ғылымдары саласындағы мәселелер»
  Сулейменова М.Ш. – т.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі. ХХТиЭ кафедрасы, төраға;

  Масанов Ж.К. – техника ғылымдарының докторы, «Ми & Ф» кафедрасының профессоры;
  Құрманалиев М.К. – химия ғылымдарының докторы, профессор, ХХТиЭ кафедрасы;
  Таусарова Б.Р. – химия ғылымдарының докторы, профессор, ХХТиЭ кафедрасы;
  Жұманова К.М. – филология ғылымдарының кандидаты, i.o. Дүниежүзілік музыка кафедрасының доценті;
  Туменбаева Н.Т. – ХХТиЭ кафедрасының оқытушысы (хатшы).

  VI бөлім. «Әлеуметтік-гуманитарлық, әлеуметтік-саяси және
  педагогикалық мәселелер «Ахудиева З.Ж. – т.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі. ГИА департаменті, төраға;

  Закирьянов А.К. – т.ғ.к., доцент, кафедра меңгерушісі. PION бөлімі;
  Базарбаева Г.А. – филология ғылымдарының кандидаты, i.o. кафедраның профессорлары;
  Сағадиев Н.Д. – Қоғамдық қауіпсіздік саясаты кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының докторы;
  Жуаш А.М. – м.ғ.д., проф. қоғамдық білім кафедрасының доценті;
  Купербаева А.Ж. – педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
  Егембердиев Г.М. – м.ғ.к., доцент Доцент, ГИИ кафедрасы;
  Сейтова Ф.З. – м.ғ.к., доцент, доцент;
  Жақыпова М.Н. – ҒЗЖ кафедрасының аға оқытушысы (хатшы).