Қолданбалы зерттеулер байқауы

Алматы технологиялық университеті АҚ Peca GIZ (Орталық Азиядағы экономикалық өсу секторлары үшін Кәсіптік білім беру) жобасының қолдауымен қолданбалы зерттеулер конкурсын өткізу туралы хабарлайды. Конкурстың негізгі мақсаты-университеттің ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыру, ғылыми қызмет нәтижелерін жеке секторға ілгерілетуді/енгізуді қолдау.

Қатысушылар үшін міндетті критерийлер:

 • Тамақ өнеркәсібінде қолданбалы зерттеулерге өтінімдер қабылданады. (Жасыл технологияға бағытталған жобалар құпталады).
 • Қолданбалы зерттеудің өтінім берушісі (авторы) консорциумда/тандемде тамақ /қайта өңдеу саласының кемінде 1 кәсіпорнымен өтінім береді.
 • Қолданбалы зерттеу кәсіпорындарының нақты проблемасын/міндеттерін шешуге және оны өндірісте практикалық қолдануға бағытталуы керек.
 • Максималды бюджет 6 000 000 теңгеге дейін құрайды (шығыстар баптары: сарапшылар, шығыс материалдары, Жарияланымдар, Патенттеу және т.б.).
 • Жобаны 2023 жылдың мамырына дейін іске асыру.

Өтінімнің мазмұны (20 бетке дейін):

 • өтініш беруші туралы ақпарат.
 • қолданбалы зерттеу бойынша серіктес ретінде әрекет ететін тамақ өнеркәсібіндегі компания туралы ақпарат.
 • қолданбалы ЗЕРТТЕУДІҢ СИПАТТАМАСЫ
  – Ғылыми жаңалық. Өзіндік ерекшелігі.
  – Тамақ өнеркәсібі үшін қолданбалы зерттеудің өзектілігі
  – Теориялық маңыздылығы.
  – Практикалық маңыздылығы.
  – Ғылыми және практикалық қызметтің нақты саласы жобасының мазмұнының сәйкестік деңгейі.
  – Жобаның жаңашылдығы. Жасыл технологиялар.
 • Техникалық бөлім
  – Зерттеу мақсаттарын, міндеттері мен әдістерін сипаттау.
  – Зерттеу жоспары және оны жүзеге асыру.
  – Өтініш берушінің және оның командасының әлеуеті мен құзыреті (зерттеу тәжірибесі).
  – Қандай нақты нәтижелер алынады?
 • енгізу жоспары және коммерцияландыру мүмкіндігі
  – Зерттеу нәтижелерін коммерцияландыру перспективалары.
  – Зерттеу нәтижелерінің инвестициялық тартымдылығы.
  – Зерттеу нәтижелерінің экономикалық тиімділігі мен тұрақтылығы.
  – Компаниядан тиісті дамуға қызығушылық хат.
 • Бюджет
  – Қаржылық ұсыныстың зерттеу мақсаттарына сәйкестігі.
  – Қаржыландырудың басқа көздері, егер бар болса?
  – Университеттің үлесі
  – Кәсіпорынның үлесі

Жобаларды іріктеу және бағалау процесі:

 • Іріктеу комиссиясы мүдделер қақтығысын болдырмау үшін мүдделі емес тамақ компанияларының 2 өкілінен, университеттің бір өкілінен және PECA жобасының бір халықаралық сарапшысынан тұрады
 • Іріктеу 2 кезеңде өтеді: (1) комиссияның әрбір мүшесі келіп түскен қолданбалы зерттеулердің барлық жобаларын тәуелсіз бағалау. Ең жоғары балл жинаған 3 (үш) жоба Peca жобасының тәуелсіз халықаралық сарапшысына бағалауға жіберіледі.
 • Үздік қолданбалы зерттеулерді іріктеудің ашықтығын қамтамасыз ету үшін Үйлестіруші атынан университет іріктеу комиссиясы жиналысының хаттамасын және Комиссияның әрбір мүшесінің қол қойылған бағалау парақтарының түпнұсқаларын ұсынады.

Конкурстық өтінімдер ғылым басқармасына (бас оқу корпусы, 617 кабинет) жоба басшысының/ өтініш берушінің қолымен расталған электрондық және қағаз түрінде беріледі.

Өтінімдерді қабылдаудың басталуы – 2022 жылғы 20 қазан.

Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі – 2022 жылғы 7 қараша (қоса алғанда).