АТУ кітапханасының қызметкерлері цифрлық әлемде жұмыс істеу дағдыларына ие болады

Университетіміздің кітапханалық кешенінің жетекшілері инновациялық білім беру ресурстарының жетекші әзірлеушілерінің бірі, IPR MEDIA ұсынған «Цифрлық әлемде ғылыми кітапхананы басқару: жаңа тәжірибелер және үздік шешімдер» атты онлайн-интенсивті сабаққа қатысуда. Интенсив Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының кітапханалары қауымдастығының қолдауымен өткізіледі.

Қарқынды шара аясында қатысушылар Санкт-Петербург мемлекеттік экономика университетінен «Жоғары білім беруді цифрландыру аясында университеттің кітапханалық экожүйе моделін трансформациялау» біліктілігін арттыру бағдарламасын меңгеріп, тиісті куәліктер алады.

Қарқынды курста үш тақырыптық блок және екі практикалық сабақ аясында алты дәріс жоспарланған.

➣ Модуль 1. Кітапхана болашақ университетінің бөлігі ретінде

Дәріс 1. «Цифрлық университет» моделі неге ұқсайды және оның жұмысын қандай цифрлық қызметтер қолдайды
Дәріс 2. Білім берудің формасы мен мазмұнын өзгерту, кітапханалық-ақпараттық кешендердің жаңа рөлдері

➣ Модуль 2. Басқару моделін түрлендіру

Дәріс 3. Университет кітапханасындағы цифрлық рөлдер
Дәріс 4. Басқарудың икемді тәжірибесіне ену

➣ Модуль 3. Медиа және цифрлық кеңістіктегі кітапхана

Дәріс 5 Кітапхана сыртқы және ішкі коммуникацияларды қалай құра алады
Дәріс 6. Кітапхана қорын қалыптастырудағы жаңа тәсілдер және қолданылатын цифрлық қызметтердің тізімі

Негізгі оқытушылар: жетекші университеттердің кітапханалық кешендерінің қызметкерлері, IPR MEDIA компаниясының оқытушылары.

Қатысушылар «Кітапхананың цифрлық трансформациясы» моделін әзірлейді және жетілдіреді, деректерге негізделген жобаларды басқару әдістерін және болашақтың цифрлық кітапхана өнімдерін үйренеді, цифрлық университетте кітапхана кешенін дамыту үшін жаңа білімді тәжірибеде қолдана алады.