Menu Close

«Дене тәрбиесі» кафедрасы

Дене шынықтыруды оқыту әдістемесі бағдарламада қарастырылған екі негізгі бөлімді қамтиды: практикалық, бақылау. Сонымен қатар, сабақтар ағынмен ұйымдастырылуы мүмкін. Студенттердің динамикасы мен дене дайындығын бақылау және бақылау үшін оқу жылының басында және соңында екі оқу курсында негізгі физикалық қасиеттердің даму деңгейін тиімді бағалауға мүмкіндік беретін бақылау тестілері (жылдамдыққа жүгіру, секіру, күш жаттығулары және т.б.) өткізіледі.

Дене шынықтыру бойынша үлгерімді бағалау балдары ағымдағы есепке алу және білімді, іскерлікті және дағдыларды арнайы тексеру деректеріне сәйкес келетін рейтингтік жүйе бойынша жүзеге асырылады.

Сынақты қою кезінде студенттердің сабаққа қатысуы мен белсенділігі, бағдарламада көзделген бақылау нормативтерін орындау нәтижелері назарға алынады.

Практикалық бөлім. Осы бөлімнің оқу материалы функционалдық және қозғалыс қабілеттерінің деңгейін арттыруға, дене шынықтыру-спорттық іс-әрекеттің әдістері мен құралдарын игеруге бағытталған.

Бақылау бөлімі. Бөлімнің материалы студенттердің оқу процесі мен нәтижелерін сараланған және объективті есепке алуға бағытталған.