Menu Close

Семинар

"Инновациялық білім беру технологиялары және дидактикалық модельдер» оқыту курсы

hiedtec бағдарламасы бойынша 2020 жылдың 1-15 қазан аралығында Қазақ технология және бизнес университеті (Нұр-сұлтан Қ.) және Сәтбаев атындағы Екібастұз технологиялық университеті оқытушыларына арналған «Инновациялық білім беру технологиялары және дидактикалық модельдер» оқыту курсы өткізілді.

ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ОҚЫТУ СЕМИНАРЫ

«Жаңа технологиялар (HiEdTec) арқылы Орталық Азиядағы жоғары білімді жаңғырту» http://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg жобасы шеңберінде Инновациялық білім беру технологияларын енгізу мақсатында Алматы технологиялық университетінің базасында 2019 жылғы 19 тамыз бен 26 қыркүйек аралығында цифрлық дағдылар мен оқыту әдістерін меңгеру бойынша «оқу процесінде цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеу және пайдалану» оқыту семинары өтті (72 сағат).

Қатысушылар: профессор-оқытушылар құрамы

Семинар форматы: 2019 жылдың 19-22 тамыз аралығында – жеке қатысу (16 сағат),

өтетін орны-бас оқу ғимараты, № 702 аудитория;

2019 жылдың 26 тамызынан 26 қыркүйегіне дейін-өзіндік жұмыс және кеңес беру (56 сағат).

Дәріскерлер: Медведков Евгений Борисович, қашықтықтан оқыту факультетінің деканы, т. ғ. д., профессор;

Калабина Анастасия Анатольевна, инновациялық білім беру технологиялары орталығының директоры.

ПҚБАИ тыңдаушыларына арналған оқу сабақтарының кестесі: оқу процесінде цифрлық білім беру ресурстарын әзірлеу және пайдалану курсы бойынша

Материалды игеруге арналған сағаттардың жалпы саны-72.

Сертификатты алудың міндетті шарты бір дәріс бойынша немесе ЦОР пайдалана отырып, бір практикалық сабақ бойынша әзірленген материалдар болып табылады.

Ескерту: тыңдаушыларда дәріс барысында ноутбук немесе планшет болуы керек.